1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
1. napirend.) Mellékletek
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3. napirend.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
4. napirend.) Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
5. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni átvállalásához szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra
6. napirend.) Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására
7. napirend.) Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések felülvizsgálatára