1. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő kft KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című felhívásra benyujtandó pályázatának jóváhagyására