1. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára

2. napirend.) Javaslat Ózd Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

3. napirend.)

4. napirend.) Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára