1. napirend.) Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei elősegítése céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítésére


2. napirend.) Javaslat a „Roma telepen élők lakhatási és szociális integrációs program” keretében végzett felújítások térítésmentes átvételére


3. napirend.) Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására


4. napirend.) Javaslat közös szándéknyilatkozat aláírására fás biomassza fűtőanyag alapú, kapcsolt energiatermelésű erőmű Ózd városában történő létesítésére


5. napirend.) Javaslat felhalmozási célú támogatás elfogadására


6. napirend.) Javaslat az Újváros téri és a Nemzetőr úti orvosi rendelők és tanácsadó helyiségek felújításához szükséges többletforrás biztosítására


7. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására