1. napirend.) Javaslat átmeneti intézkedések megtételére – normatív lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott – tüzelő segély biztosítása érdekében
2. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására