1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (….)  önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... . (... . ... .) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. napirend.)
4. napirend.)
5. napirend.) Javaslat az Ózd, Tábla-Sajóvárkony Ipari Parkban pályázati támogatásból létesített víziközművek üzemeltetésbe adására
6. napirend.)
7. napirend.)
8. napirend.)
9. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2011. évi működéséről és egyszerűsített éves beszámolójáról