1. a. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról szóló 36/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
1. b. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve forgalomszervezési változtatások jóváhagyására
2. napirend.) Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtására
3. napirend.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat önerejének  biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
4. napirend.) Javaslat a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján támogatási igények benyújtására
5. napirend.) Javaslat alapítvány székhelyhasználatának jóváhagyására