1. napirend.) Javaslat a 220/2011. (VII. 28.) KH határozat módosítására
2. napirend.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3. napirend.) Javaslat az Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának elkészítésére
4. napirend.) Javaslat Ózd, Kajla völgy 0604 hrsz-ú mezőgazdasági út fejlesztésére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásának igénybevételével