1. napirend.) Javaslat a 3600 Ózd, Béke u. 1-3. sz. alatt lévő, 6906 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon fióktelephely létesítéséhez történő hozzájárulásra

2. napirend.) Javaslat önkormányzati szándéknyilatkozat kiadására munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében