Díszpolgárok a rendszerváltozás előtt

 

 

1988

Dr. Kirchknopf Márton
Az Ózdi Kórház Rendelőintézeti Egység Belgyógyászati Osztálya nyugdíjas osztályvezető főorvosa. A város lakossága egészségének védelme érdekében, egy életen át végzett áldozatos és kimagasló munkássága elismeréseként.

1984

Fehér Gyula
Ózd város lakosságának gazdasági előrehaladása érdekében kifejtett áldozatos munkájáért, elismerésre és követésre méltó közéleti tevékenységéért.

Herczeg Károly
Az MSZMP KB tagja, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete Főtitkára, Ózd város országgyűlési képviselője. Az ózdi munkások életének javítása érdekében kifejtett tevékenységéért, a város szocialista fejlesztéséért, tekintélyének emeléséért végzett kimagasló munkásságának elismeréseként.

1979

Dobosy László
Az ózdi szakmunkásképzés érdekében végzett két évtizedes kiemelkedő nevelői tevékenysége, áldozatos és igényes pártmunkája, valamint a település történetének feltárásában végzett gazdag alkotó munkássága elismeréseként.

Kolaj József
A fasizmus elleni fegyveres harcban való részvételéért, a város és a nagyüzem fejlődését segítő áldozatos politikai, gazdasági munkájáért.

Simkó István
A Szocialista Munka Hőse, az Ózdi Kohászati Üzemek nyugdíjas hengerésze. Kiemelkedő és élenjáró gazdasági munkájáért, a szocialista embertípus nevelésében végzett tevékenységéért.

1974

Csépányi Sándor
Az Ózdi Kohászati Üzemek vezérigazgatója, Ózd város országgyűlési képviselője. A város fejlesztésében folytatott kimagasló munkásságáért, az ózdi munkások életének javítása érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért, az ÓKÜ által elért kiváló népgazdasági munkasikerekért.

1973

Szrogh Károly
A Városi Tanács volt elnökhelyettese, az egészségügyi, kulturális ágazatpolitika eredményes végrehajtója, a munkások kulturális felemelkedésének töretlen harcosa, az urbanizációs folyamat elindítója. A köz érdekében kifejtett munkásságáért.

1972

Tóth Istvánné
A felszabadulást követően az államhatalmi és államigazgatási apparátusban, továbbá Ózd várossá történő fejlesztése érdekében kifejtett odaadó tevékenységének elismeréséül.

Mauks Miklós
Az ózdi munkásmozgalomban, a Nemzeti Bizottságban és a közéletben kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréséül.

Válóczi Elek
A szakszervezeti és a népfront mozgalomban, a munkásság életkörülményeinek javításáért folytatott fáradhatatlan munkájának elismeréséül.

Leniczki Gyula
A munkásmozgalomban, az államigazgatási és államhatalmi szervekben a város munkássága érdekében kifejtett tevékenységének elismeréséül.

Medve Ferenc
Ózd lakosságának gazdasági előrehaladása érdekében kifejtett példamutató magatartásáért, elismerésre méltó közéleti tevékenységéért.

Szabó Sándor
Képzőművészeti nevelő tevékenységéért, kimagasló művészi alkotó munkájának elismeréseként.

Garai Bertalan
A fasizmus elleni fegyveres harcban való részvételéért, a településen a felszabadulást követő időszakban a közrend és a közbiztonság helyreállításában és megszilárdításában kifejtett tevékenységéért.

Vincze Géza
A BÁÉV igazgatója. A felszabadulás után a város Nemzeti Bizottságában és képviselő-testületében kifejtett tevékenységéért, valamint a városfejlesztési tervek és elképzelések kialakításában, de különösen a megvalósulásban tanúsított elévülhetetlen érdemeinek elismeréséül.