Díszpolgárok 1990-1999

 

 

1999

Tóth Benjámin
1956-os politikai fogoly, aki kiállt az ország függetlensége, a demokrácia, az emberi és polgárjogok, a szabadság ügye mellett és tettei, cselekedetei alapján szabadságvesztést szenvedett. Személyes példamutatása, emberi magatartása, áldozatvállalása, az Ózdi Ipartestületben több mint harminc éven át végzett kimagasló tevékenysége, egész életpályája elismeréseként.

Dr. Gál József
Címzetes apát, kerületi esperes, plébános, főszentszéki bíró, az Ózd II. - Bolyok Egyházközség vezetője, magasan képzett, országosan is ismert és elismert egyházi személyiség. Bolyok területén jól szervezett egyháztanácsot hozott létre, és jelentős külső segítség nélkül végrehajtotta a bolyki római katolikus templom felújítását, bővítését és korszerűsítését. Több évtizedes kimagasló egyházi és aktív közéleti tevékenysége, egész életpályája elismeréseként.

 

1998

Dr. Győry Kálmán György
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Algebra Számelméleti Tanszéke vezető-professzora, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több hazai és külföldi tudományos társaság, bizottság, szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Számelméleti kutatása eredményeit szerte a világon ismerik és elismerik, tudományos eredményeiért Grünwald-díjban és Akadémiai díjban részesült. „Ózdiságát" ápolva és vállalva, a tudományos életben a városnak országosan és határainkon túl is hírnevet szerzett. Kiemelkedő tevékenysége és példás életútja elismeréseként.

 

1997

Dr. Dovala Edit
Az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház nyugdíjas házi gyermekorvosa, csecsemő- és gyermekszakorvos. A város gyermekkorú lakosságának gyógyítása, egészségének védelme érdekében közel négy évtizeden át végzett áldozatos munkája, egész életpályája elismeréseként.

 

1996

Jászai Jánosné
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója, földrajz-történelem szakos tanár. Nagy szakmai tudással tanította diákjait, negyedszázadon át igazgatóként irányította a város életében meghatározó szerepet betöltő középiskolát, ahonnan közgazdasági szakemberek egész sora került ki. A 32 éven át végzett áldozatos és kimagasló munkássága és egész életpályája elismeréseként, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából.

Nagy Károly
A Farkaslyuki Általános Iskola nyugdíjas igazgatója, az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör vezetője, a Megyei Honismereti Egyesület tiszteletbeli elnöke, a város helytörténésze, mintegy tucatnyi helytörténeti könyv írója. Irányításával összegyűjtésre és a Városi Múzeumban közszemlére kerültek Ózd és környékének ipartörténeti, településtörténeti, néprajzi és régészeti vonatkozású tárgyi és szellemi értékei. Közéleti, pedagógiai, honismereti munkája és egész életműve elismeréseként.

Vámos József
A Bem Úti Általános Iskola nyugdíjas ének-zene tanára, a Bükk Művelődési és Vendéglátó Ház Vegyeskara karnagya. A zenei műveltség széleskörű elsajátíttatása, a fiatalok zenei nevelése, zenekultúrájának bővítése, a városnak országosan és határainkon túl is hírnevet szerző kórusmunkája és egész életpályája elismeréseként.

1995

Mezőtúri István
A Tervező Iroda nyugdíjas vezetője. Ózd szempontjából különösen jelentős tervek térítésmentes készítésével segítette a várost, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének titkáraként kiemelkedő szerepet vállalt a több mint ezer fős tagsággal rendelkező szervezetben a műszaki értelmiségi rétegek összefogásában és aktív cselekvésre ösztönzésében, társadalmi együttműködést alakított ki a mérnökök, technikusok, orvosok, jogászok között. Példamutató közösségi és magánélete, emberközpontos gondolkodásmódja és városszeretete alapján egész életpályája elismeréseként.

Takács József
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja. Az 1956-os forradalomban az ózdi fiatalság egyik vezetője volt. Kiváló tanárként egész életében írói alkotó munkát is végzett, színes, gazdag tanáregyénisége, írói munkássága a közért való tenni akarással párosult. Írói, tanári, közéleti pályafutása, alkotói tevékenysége és egész életpályája elismeréseként, a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából.

Pohl László
Az Ózdi Kohászati Üzemek termelési főmérnöke, a Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Testület vezetője. Négy évtizedes tevékenysége során meghatározó szerepe volt a vállalati eredmények elérésében, a fiatal kohász szakemberek felkészítésében, szakmaszeretetre nevelésében. Mint kohász szakember és vezető a szakma országosan is elismert képviselőjeként szerzett tekintélyt és hírnevet a városnak. Hosszú időn keresztül eredményes, alkotó tevékenységet fejtett ki a különböző szakmai, tudományos egyesületekben. A nagy múltú kohász szakma megbecsüléseként és egy sikeres ózdi életpálya elismeréseként, az Ózdi Kohászat alapításának 150. évfordulója alkalmából.

 

1994

Dr. Gonosz Pál (posztumusz)
Ózd város nyugalmazott városi főállatorvosa a közel négy évtizeden át végzett áldozatos munkássága elismeréseként.

 

1993

Nevezi László
Ózd Városi-Körzeti Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága elnöke, az ÓKSE főpénztárosa, az ÓKÜ nyugdíjas vas- és fémesztergályosa. Neve évtizedek óta összeforrt a város sportmozgalmával, keze alatt nemzedékek tanulták a forgácsoló szakma szeretetét. Egy életen át végzett - a városnak országosan is hírnevet szerző - sporttevékenységéért, a fiatal szakmunkások nevelésért, egész életpályája elismeréseként.

 

1992

Dr. Faggyas István
Országosan ismert néprajzi gyűjtő, honismereti kutató és festő-grafikus, számos könyv és publikáció írója néprajzi gyűjteményeiért, egész életműve méltó elismeréseként.

 

1991

Antalköz József (posztumusz)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az Ózdi Nagyüzemi Munkástanács elnökeként kifejtett áldozatkész tevékenysége elismeréseként.

Kiszely János
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az Ózdi Nagyüzemi Munkástanács elnökhelyetteseként kifejtett áldozatkész tevékenysége elismeréseként.

Török István
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az Ózdi Nemzetőrség parancsnokaként kifejtett áldozatkész tevékenysége elismeréseként.

 

1990

Kelló József
A Bolyki főúti Általános Iskola testnevelés szakos tanára. Ózd város tanulóifjúsága tömeges testedzéséért, neveléséért, a város sportmozgalmáért 35 éven át végzett áldozatos és kimagasló munkássága elismeréseként.