Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei


 

1/2021. (II.19.)          Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

18/2020. (XII.31.)      Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről

11/2020. (X.9.)         A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

8/2020. (VI.11.)        Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2020. (II.14.)        Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

12/2019. (IX.27.)     A közművelődés helyi szabályozásáról

8/2019. (VI.28.)       Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2019. (VI.12.)      Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2019 (I.24.)        Illetményalap megállapításáról

4/2018. (V.31.)      Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2/2018. (III. 26.)    Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2017. (XII.4.)    A településkép védelméről

7/2017. (V.19.)  Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről  

5/2017. (III.24.)  A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályiról

4/2017. (III. 24.)  Egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról   

17/2016. (XII.16.)  Az önkormányzati kitüntetésekről  

15/2016. (X.28.)  Az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről

6/2016. (IV.18.)  A kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről  

5/2016. (III. 11.)  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

2/2016.(II.26.)  Egyéb önkormányzati támogatásokról

23/2015.(XII.22.)  A helyi iparűzési adóról

21/2015. (XI. 26.)    A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról    

20/2015. (XI. 26.)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

19/2015. (XI. 26.)  Az építményadóról

16/2015. (X. 30.)  A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól

4/2015. (II. 20.)  A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

7/2014.(VII.18.)  A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról

6/2014. (VII. 18.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról  

26/2013. (XII. 20.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2013. (IX. 27.)  Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

18/2013. (IX.27.)  A közterületek filmforgatási célú használatáról

3/2013. (II. 27.)  Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

9/2012. (IV. 27.)  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról   

5/2012. (II.17.)  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről

24/2011. (IX.16.)  Szociális földprogram működtetéséről

15/2011. (V.20.)  A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról   

14/2011. (V. 20.)  Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

17/2010. (XII.15.)  A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

33/2008.(XII.10.)  A Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról

22/2007. (X.1.)  A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók önkormányzati támogatásának szabályozásáról  

35/2004. (XII.21.)  A sportról

8/2001. (IV. 02.)  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

5/1997. (III.10.)  Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról