Egészségügyi és szociális ellátás

 

Egészségügyi ellátás

Ózd város háziorvosi körzeteinek területi elhelyezkedése, az orvosi alapellátást végző  háziorvosok neve és képesítési adatai a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 3/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közzétéve

Az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzetei (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzetek)

Almási Balogh Pál Kórház

Betegszállítás


Intézmények elérhetőségei

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.
Vezető: Bányai Zsuzsa
Tel: 06-48/472-341; Fax: 06-48/475-864
E-mail: otszegyii.titkarsag@gmail.com


Tel.: 48/476-713
E-mail: galkatalin0704@gmail.com

Szent István úti intézményi egység

3600 Ózd, Szent István út 10.
Intézményvezető ápoló: Ráki Pálné
Tel.: 48/472-638
E-mail: kresnyeedit@gmail.com
Látogatási szabályzat

Szabolcs közi intézményi egység

3600 Ózd, Bolyki főút 11.
Egységvezető ápoló: Paulerné Lipter Magdolna
Tel.: 48/472-651
E-mail: ozdjhs@freemail.hu
Látogatási szabályzat

Bulcsú úti intézményi egység

3600 Ózd, Bulcsú út 1.
Egységvezető ápoló: Elek Kinga
Tel.: 48/472-625
E-mail: elekkinga79@gmail.com
Látogatási szabályzat

Támogató Szolgálat

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 15.
Szolgálatvezető: Vaszlik Mónika
Tel.: 48/471-770, 06/70/369 – 7747
E-mail:otszegyii.tsz@gmail.com
www.aosz.hu/koronavirus

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 15.
Szociális gondozó: Szurdokiné Kiss Katalin
Tel.: 48/472-408
E-mail: szurdokinekisskatalin@gmail.com

Étkeztetés

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 15.
Szociális segítő: Gergely Andrea
Tel.: 48/472-408
E-mail: otszegyii.etkeztetes@gmail.com

Házi segítségnyújtás

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 15.
Vezető gondozó: Nagyné Tóth Krisztina
Tel.: 48/572-006
E-mail: otszegyii.hszg@gmail.com

Bolyky Tamás úti Idősek Klubja

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 15.
Egységvezető: Fürjes Józsefné
Tel.: 48/472-408
E-mail: otszegyii.klub@gmail.com

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

3600 Ózd, József Attila út 3.
Közösségi koordinátor: Birta Bobcsák Emese
Tel.: 48/572-168
E-mail: otszegyiiszke@gmail.com

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

3600 Ózd, József Attila út 3.
Egységvezető: Ramocsai Tiborné
Tel.: 48/572-168
E-mail: otszegyiiszni@gmail.com

Nappali Melegedő

3600 Ózd, József Attila út 3.
Részlegvezető: Jene András
Tel.: 48/572-168
E-mail: hajlek.ozd@gmail.com

Átmeneti Szállás

3600 Ózd, Óvoda út 13.
Részlegvezető: Jene András
Tel.: 48/472-028
E-mail: hajlek.ozd@gmail.com

Éjjeli Menedékhely

3600 Ózd, Óvoda út 13.
Részlegvezető: Jene András
Tel.: 48/472-028
E-mail: hajlek.ozd@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3600 Ózd, Petőfi S. út 10.
Családsegítő: Baranyi Judit
Tel.: ; 48/471-971; 48/477-960
E-mail: cssegito@ozdkabel-net.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ

3600 Ózd, Lehel Vezér út 1.
Szakmai egységvezető: Bányi István
Tel.: 48/470-080; 48/569-244
E-mail: gyermekjolet.ozd@gmail.com

Katona József úti Bölcsőde

3600 Ózd, Katona József út 2-4.
Egységvezető: Ésikné Pápai Gyöngyi
Tel.: 48/471-761
E-mail: bolcsode.ozd@gmail.com

Újváros téri Bölcsőde

3600 Ózd, Újváros tér 2.
Egységvezető: Kis Csabáné
Tel.: 48/470-082
E-mail: ujterbolcsi@gmail.com