Utolsó simítások (képgalériával)2020. július 28. (kedd) 19:00 - Városnews/9507_0_300.jpgA helyreállításokat is leellenőrizték ma reggel Szentsimonban a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez kapcsolódóan. Az illetékesek utcáról-utcára bejárták a városrészt, különös figyelmet fordítva a kapubeállók állapotára. A korábban feltárt problémák jó részét megoldották a kivitelező cég munkatársai. Néhány apróbb hiányosság van még a területen, de ezek nem is feltétlenül a beruházással függenek össze.

Szentsimonban a Barátság úton gyűltek össze ma reggel a csatornázással kapcsolatban az illetékesek, hogy közösen járják végig azokat a részeket, ahonnan problémát jelzett a lakosság a helyreállítás kapcsán. Az itt élők közül többen is személyesen mondták el felvetéseiket a munkálatokról a kivitelező cég képviselőinek. Az ilyen bejárásokon sokszor nem csak a csatornázással kapcsolatos helyreállítási problémákra derül fény, előfordul, hogy a város üzemeltetéséhez tartozó úton vannak hiányosságok. Mint például a Krúdy Gyula út sarkán, egy lyuk az út szélén. Itt hamarosan az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai hárítják el a balesetveszélyt.

„Egyszer már ezt az utcát ellenőriztük. A Krúdy Gyula utcának az ismételt visszaellenőrzése történt most meg. Sikerült olyan állapotba hoznunk, hogy a feltárt hibákat ki tudtuk javítani. A mostani bejárás része a többi utca ellenőrzése is, ahol ismételten az utak állapotát, a sávos helyreállítást, a bekötéseket, a csapadékvíz elvezető árkokat nézzük meg, ami részünkről érintett” - nyilatkozta Kiss István, az Euroaszfalt Kft. fő-építésvezetője.

Bár nem volt elvárás, de ebbe az utcába például az átemelőn túl, egy átereszt is építettek, amely a csapadékvíz elvezetésben játszik szerepet. Kiss István hangsúlyozta, céljuk az, hogy olyan állapotot tudjanak visszaállítani az egyes helyszíneket érintően, amely a kivitelezés megkezdése előtt is fennállt. A terület képviselője azt mondja, jól együtt tud működni a városrészben élőkkel, hiszen mindenki tudja a telefonszámát, és gond esetén fel is hívják. A mostani helyszíni szemle előtt sem történt ez másként. Az itt lakók kifogásolták a kapubeállók körüli tereprendezést, de az árkokból, vízelvezetőkből is hiányolták a megfelelő burkolatot. Szentsimonban is nagyon várják már, hogy ráköthessenek a szennyvízcsatorna-hálózatra.

„A problémákat is jelezték felém többen, telefonon és email-ben. Főleg az volt a probléma, hogy az út széle összetöredezett, a kapubejárók lesüllyedtek. Mást nem jeleztek. Most kint voltunk a területen, megnéztük. Amilyen problémákat összeírtunk, azt mind megoldották. A szemetet, földet, törmeléket elhordták” - mondta Kellóné Mezőtúri Márta, területi képviselő.

A projektben részt vevő műszaki ellenőr szerint a csatornahálózat műszakilag már teljesen alkalmas a rákötésre, illetve az átemelők is üzemképesek. Az utak nyomvonalas helyreállítása is megfelelő a területek nagy részén. Fontos információ még, hogy csak akkor lehet rákötni a gerincvezetékre, ha a lakosok kézhez kapják az ÉRV Zrt.-től a hivatalos értesítőket.


507_0_t 507_1_t 507_2_t 507_3_t
507_4_t 507_5_t 507_6_t 507_7_t
507_8_t
Vissza