Reformáció ünnepe2019. október 31. (csütörtök) 19:00 - Egyháznews/8685_0_300.jpgKözös istentiszteleten vettek részt a református és evangélikus hívek a reformáció ünnepén. Tóth Melinda evangélikus, illetve Csikainé Mihalik Éva református lelkész is prédikációt mondott a református imaházban. A két gyülekezet tagjai már nem először imádkoztak közösen.

A hagyomány szerint Luther Márton 1517-ben, október 31-én szögezte ki tanításait és követeléseit a wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel elindítva azt a folyamatot, amelynek eredményeként a keresztény vallás több ága, például az evangélikus és református egyház is kialakult. Ezt ünnepelték most a helyi gyülekezetek közösen a hívekkel együtt.

„Fontos dolog volt, hogy megújuljon az egyházi gyakorlat, a tanítás, tehát minél hűségesebb legyen a Bibliához, minél Krisztus központúbb legyen. Erre próbálunk törekedni azóta is az elmúlt századokban őseink, eleink. Kálvin munkája is nagyon fontos Luther mellett. Szokták is mondani a reformátusokra, hogy kálvinisták, az evangélikusra pedig, hogy lutheránusok” - mondta Csikainé Mihalik Éva, református lelkész.

A református imaházban megtartott istentiszteleten Tóth Melinda evangélikus lelkész többek közt Luther Mártonról és Kálvin Jánosról mondott prédikációt a híveknek.

„Én harminc éve szolgálok, és azt a hagyományt folytatom, amit az elődöm is már a gyülekezetekben megélt, megtapasztalt, Jézus Krisztusban a református protestáns testvérek együtt vannak, és merjük befogadni azt az élő Urat, aki megszólította Luther Mártont is valamikor ott abban a kegyetlen viharban, és elindult az útja Jézus felé” - fogalmazott Tóth Melinda, evangélikus lelkész.

A református és evangélikus hívek nem először vettek részt közös imádságon a reformáció napján. Emellett ezentúl is szeretnék, ha megmaradna ez a hagyomány és a szoros viszony a két gyülekezet között.

Vissza