Alakuló ülés (képgalériával)2019. október 29. (kedd) 19:00 - Önkormányzatnews/8680_0_300.jpgMegtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját követően a képviselők, majd a polgármester is letette esküjét. Az előző ciklussal ellentétben ebben az öt évben nem két, hanem csak egy alpolgármestere lesz a városnak, Farkas Péter Barnabás személyében. Felálltak továbbá a bizottságok is.

Az új önkormányzati ciklus első tanácskozását tartották meg ma a Városházán. Az alakuló ülésen először dr. Mustos Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit. Ezt követően előbb a megválasztott képviselők, majd Janiczak Dávid polgármester tette le esküjét. A folytatásban tíz igennel, öt tartózkodás mellett elfogadták a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Ebben a ciklusban kettő helyett csak egy alpolgármestere lesz Ózdnak, Farkas Péter Barnabás személyében. Az ő eskütétele után a bizottságok is felálltak, egységesen kilenc fővel. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Kiss Sándor, elnökhelyettese Angyal Béla, tagjai pedig dr. Csuzda Gábor, Csák Árpád, Váradi József, Kiss György, Révai Józsefné, Pálovics Tamásné és Dulai Tamás lesznek. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkáját Kellóné Mezőtúri Márta vezeti, helyettese Garami György, a tagok pedig Obbágy Csaba, Zsuponyó Anett, Váradi József, Tóth Károly, Váradi Aladár, Féder József és Demjén Éva. Megváltozott névvel működik tovább az Egészségügyi és Szociális Bizottság Zsuponyó Anett elnökletével, helyettese dr. Vámos Henrietta, a tagok pedig Kellóné Mezőtúri Márta, Dulai Nikolett, Fidrus Péter, Seres Géza, Sivák Tamásné, Joó Istvánné és Döbör Attila. Szintén változott az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság neve. Ennek Garami György lesz az elnöke, Csák Árpád az elnökhelyettese, míg tagjai Csutor László, Angyal Béla, Fidrus Péter, Nyitrai Zoltán, Szolnocsán Róbert, Heltovics Miklósné és Szabó György. A testület megállapította továbbá a polgármester és az alpolgármester illetményét. Vitát a felügyelőbizottságokkal kapcsolatos döntések váltottak ki. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja szerint ugyanis mind az önkormányzat, mind az önkormányzati cégek kötelessége a felelős gazdálkodás. Márpedig a tiszteletdíjak jelentős emelése nem ezt szolgálja.

„Negyvenezerről kétszázezer forintra emelni egy felügyelőbizottsági tag javadalmazását nem szolgálja a felelős gazdálkodást. Azt gondoljuk, hogy ennek az összegnek sokkal jobb helye is lenne az önkormányzat működése során. Az Ózdi Távhőtermelő Kft. osztalékként, nyereségként ki tudná fizetni ezt az összeget az önkormányzat részére is, hogy az önkormányzat ebből kötelező és önként vállalt feladatokat tudjon megvalósítani” - tette hozzá dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Janiczak Dávid polgármester ugyanakkor elmondta, a felügyelőbizottságok létszámát, valamint a tagok tiszteletdíját az előző ciklus elején csökkentették. Akkor az önkormányzati cégek nehéz anyagi helyzetben voltak, azóta azonban ez megváltozott, így a tiszteletdíjakat most igyekeznek megfelelő szintre hozni. A tagok ugyanis saját vagyonukkal felelnek az adott cégért.

„Hogyha a cégben valamilyen pénzügyi malőr következik be, nem jól működik a cég, tartozásokat halmoz fel, csődeljárást folytatnak esetleg ellene, akkor a felügyelőbizottsági tag elvesztheti a lakását, autóját, bármit. Lehetőségünk nyílt ebben a ciklusban a megerősödött cégeknek köszönhetően, hogy a felügyelőbizottsági tagoknak normális díjazásokat biztosítsunk. Nem a valóságtól elrugaszkodottakat, hanem más városok, más települések felügyelőbizottságait figyelembe véve, azokhoz mérten, egy ózdi léptékkel is elfogadható díjazást alakítottunk ki” - mondta Janiczak Dávid, polgármester.

A tanácskozás végén dr. Almási Csaba, a város jegyzője tájékoztatta a képviselőket az összeférhetetlenség, a méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tétel szabályairól.


680_0_t 680_1_t 680_2_t 680_3_t
680_4_t 680_5_t 680_6_t 680_7_t
680_8_t 680_9_t 680_10_t 680_11_t
680_12_t 680_13_t 680_14_t 680_15_t
680_16_t
Vissza