Ellentétes álláspontok (képgalériával)2019. szeptember 26. (csütörtök) 19:00 - Önkormányzatnews/8562_0_300.jpgTöbben is napirend előtti felszólalásban értékelték a végéhez közeledő ötéves ciklust a képviselő-testület ülésén. Riz Gábor országgyűlési képviselő és Janiczak Dávid polgármester számos kérdésben eltérő álláspontra helyezkedett a tervezett és megvalósított fejlesztések kapcsán.

Mielőtt a képviselő-testület megkezdte volna az előterjesztések tárgyalását, többen is napirend előtti felszólalásra jelentkeztek, hogy ilyen formában értékeljék az elmúlt öt évet. Elsőként Riz Gábor országgyűlési képviselő kapott szót, aki beszélt az Ózdi Acélművekben történő állami szerepvállalásról, majd rátért az értékelésre. Kifejtette, hogy Ózd kezét nem engedte el a kormány, ám a városvezetés munkájával kapcsolatban több szempontból is hiányérzete van.

„Nagyon fontos az, hogy minden olyan feltétel egybe kellett, hogy csengjen, amely az öt évre meghatározza az ózdiak életét. Léteznie kellett volna egy úgynevezett ciklustervnek. Ezt jogszabály írja elő, hat hónapon belül meg kell alkotni a ciklustervet. Ez nem készült el. Volt ezzel szemben egy olyan program, amely egy pártprogram, aminek az elemeit talán önök is jól ismerik még, és annak a megvalósíthatóságát is” - mondta Riz Gábor, országgyűlési képviselő.

Riz Gábor hozzátette, hogy a ciklus elején még jól együtt tudtak működni a városvezetéssel, később azonban nem sikerült minden fejlesztést koherensen végigvinni. Kifogásolta többek közt a városi piac, valamint a kerékpárút-projekt megvalósítását. Zárásként a magyar kormánynak köszönte meg azt a mintegy húszmilliárd forintnyi támogatást, amely Ózdra és közvetlen térségébe érkezett ebben az időszakban. Bár az országgyűlési képviselőnek egyéb elfoglaltságaira hivatkozva távoznia kellett, felvetéseire Janiczak Dávid reagált.
 
„Én azt gondolom, hogy ennek a városnak tényleg közösen, együtt fejlesztve kellene működnie. Nem szabadna megkülönböztetéseket tenni, hanem minden ember, minden választott politikus, minden választott képviselő, aki a választók bizalmát élvezi, együtt kell, hogy dolgozzon a másikkal. Egyetlen fontos alapelv van, hogy Ózd városának jó legyen. Minden mást, személyes érintettséget, személyes sértettséget félre kell tenni” - hangsúlyozta Janiczak Dávid, polgármester.

A polgármester kifejtette, hogy zöldmezős ipari parkra már évtizedek óta szüksége lenne a városnak, az ugyanis nagyban segítené a vállalkozók idecsábítását, de egy korábban már elnyert hasonló pályázatot épp a Fidesz-KDNP ciklusa alatt adtak vissza. Elmondta, hogy az új piac jelentős előrelépésnek számít körülmények fejlesztése szempontjából, a kerékpárút-projektet pedig igyekeznek a lehető legjobban Ózd javára fordítani, és ezzel felvenni a fejlődés ütemét más magyarországi településekkel, ahol az már megvalósult. Azt is elmondta, hogy a legtöbb magyarországi településhez hasonlóan városunknak is főként az európai uniós forrásokat kihasználva van lehetősége a fejlesztések megvalósítására.


562_0_t 562_1_t 562_2_t
Vissza