Közös istentisztelet (képgalériával)2018. október 31. (szerda) 19:00 - Egyháznews/7479_0_300.jpgKözös istentiszteleten vettek részt a református és evangélikus hívek a reformáció ünnepén. Az alkalom különlegességét továbbá az szolgáltatta, hogy az úrvacsorát most először Tóth Melinda evangélikus, illetve Csikainé Mihalik Éva református lelkész együtt adták. Lezákné Hajdu Enikő a hit fontosságáról beszélt a híveknek.

„Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk!” - ezzel a köszöntéssel kezdődött az ünnepi istentisztelet a református templomban. Többek között azért is volt különleges ez az alkalom, mert az evangélikus és a református hívek most először vettek részt közös imádságon a reformáció napján. A hagyomány szerint 1517-ben Luther Márton ezen a napon szögezte ki tanításait és követeléseit a wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel elindítva azt a folyamatot, amelynek eredményeként a keresztény vallás több ága, például az evangélikus és református egyház is kialakult. Az istentiszteleten Lezákné Hajdu Enikő mondott prédikációt. A hívekhez Izsák egyik történetén keresztül szólt, amelyben a bibliai alak a filiszteusok által betömött kutakat tisztítja meg.

„Izsákról nem csak azt olvassuk, hogy áldottá lett, gyarapodott, hanem azt is, hogy küzdött. Én azt látom, hogy ez az egyház ebben a világban is ilyen. Hordozza Isten ígéreteit, áldásait, áldásának gazdagságait, de közben mindig küzdenie kell. Küzdő egyház” - mondta Lezákné Hajdu Enikő, református lelkész.

Csikainé Mihalik Éva Pál apostol a korintusiakhoz írt leveléből idézett. Ebből kiderült, hogy Jézus Krisztus hogyan részesült először az úrvacsorából.

„Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek-egyétek, ez az én testem, mely értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohárban az Újszövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az emlékezetemre” - fogalmazott Csikainé Mihalik Éva, református lelkész.

Az istentiszteletet nemcsak a hívek közös imádsága, de Tóth Melinda és Csikainé Mihalik Éva közös úrvacsoraadása is különlegessé tette. Negyed évszázad alatt ez volt az első alkalom, hogy a református és az evangélikus lelkészek együtt részesítették Isten testében és vérében a gyülekezetek tagjait.


479_0_t 479_1_t 479_2_t 479_3_t
479_4_t 479_5_t 479_6_t 479_7_t
479_8_t 479_9_t 479_10_t 479_11_t
479_12_t 479_13_t
Vissza