Első tárgyalás 2018. október 30. (kedd) 19:00 - Törvénynews/7478_0_300.jpgNem született ítélet annak a ügyvédnek az ügyében, aki a vád szerint hivatását felhasználva csalást, sikkasztást, ügyvédi visszaélést és okirat-hamisítást követett el. Ma a terheltet és az egyes vádponttal kapcsolatban beidézett tanúkat hallgatták meg. Jogerős döntés később várható.

Első tárgyalást tartottak ma az Ózdi Járásbíróságon. A vádirati tényállás szerint dr. T. E. 2012-ben teljes körű jogi képviselet ellátására kötött tartós megbízási szerződést a sértett gazdasági társasággal. 2013-ban a cég képviselője 15 millió forint összegű követelése érvényesítésére kérte a vádlottat, aki ennek érdekében semmilyen intézkedést nem foganatosított. Egy másik esetben egymillió kétszázezer forintot vett át egyik ügyfelétől azért, hogy ügyében perújítást kezdeményezzen. A megbízás teljesítésével kapcsolatban a sértettel és családtagjaival valótlan információkat közölt, munkája igazolására hamis okiratokat mutatott nekik. Ezután 2017-ben a vádlott ingatlan adásvételi szerződés készítésére kapott megbízást. Ekkor a letéti számlájára átutalt pénzt nem fizette ki a jogosultaknak, őket valótlan állításokkal hitegette, majd több hónap elteltével a pénz egy részét átadta nekik, azonban több mint hárommillió forinttal nem számolt el.

„A vádlott által szerkesztett adásvételi szerződést a felek 2017. április 18-án aláírták, majd a szerződést május 3-án módosították. A módosítást követően az ingatlan vevője által kialkudott vételár utolsó részletét nyolcmillió kétszázhúszezer forintot az ügyvédi iroda által vezetett, a vádban megjelölt számú illetéki számlájára utalták. A szerződés szerint a vádlott köteles volt ezen összeget jóváírást követő három banki munkanapon belül az eladók részére kiadni. A vádlott ennek a kötelezettségének nem tett eleget” - mondta dr. Kismartoni Szabolcs, ügyész.

A nyomozati időszakban minden vádponttal, köztük az adásvételihez köthetővel kapcsolatban is tett már vallomást dr. T. E. Most ismét elfogadta ezt, ám úgy fogalmazott, hogy nem tartja magát sikkasztónak.

„A sikkasztást tekintve, tehát a hárommillió-kétszázötvenezer forint vonatkozásában a felelősségemet elismerem. Az ügyvédi visszaélés tekintetében azonban a felelősségemet nem ismerem el figyelembe véve azt, hogy az adásvételi szerződés teljesedésbe ment, vagyis azzal összefüggésben bonyodalom nem merült fel. A módosításban található az 5.3 bekezdés, amely rendelkezik a vallomásomban is szereplő kötbérről. A letétkezelési szabályok alapján, ha a felek között, akár csak 5 forintot érintő elszámolási vita van, nem fizethetem ki az eladónak a vételárat” - idézett egy korábbi vallomásból dr. Hlavács Imre, bíró.

Ma a vádlottat és az ügyben érdekelt tanúk egy részét hallgatták meg. Jogerős döntés egyelőre nem született.

Vissza