Bizottsági döntések (képgalériával)2018. április 25. (szerda) 19:00 - Önkormányzatnews/6843_0_300.jpgAz Egri Főegyházmegye lesz a fenntartója az egyik ózdi óvodának. Közös szakmaként pék-cukrászokat is képeznek a jövőben az Ózdi Szakképzési Centrumban. Egyebek mellett ezekről a témákról tárgyalt ma az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. A döntéshozók öt napirendi pontot vitattak meg.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tanácskozásának első napirendje kapcsán zárt ülés keretében döntöttek köznevelési intézményvezetői megbízatásokról. Ezután már nyílt ülésen véleményezték a Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodájának egyházi fenntartásba adását. Már eddig is volt kapcsolat az Egri Főegyházmegyével és csak jó tapasztalatok vannak.

„Az Egri Főegyházmegyének már van egy közép, illetve egy általános iskolája a városban. A logikai sorrend azt diktálná, hogy nyilvánvalóan legyen egy óvoda is, hiszen így felmenő rendszerben tudnák minél hamarabb a gyerekek az egyházzal és az egyházi neveléssel kapcsolatos ismerkedést elkezdeni. Úgy gondolom, hogy ez az intézmény, konkrétan az Alkotmány Úti Tagóvoda létszámának nagy része tanulmányait az egyházi iskolában kezdi meg. Így semmiféle megakadást nem okoz remélhetőleg a szülők részéről sem” - mondta dr. Kósné Dargai Rita, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

Az Ózdi Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezést is véleményezte a bizottság. Ennek keretében a fiataloknak még több lehetőséget biztosítanak arra, hogy értékes és hasznos szakmát szerethessenek, hiszen bővül az intézmény tevékenységi köre.

„Különösebb átszervezést úgy gondolom, hogy nem igényel. Folyamatos a kapcsolattartás a vállalkozásokkal és vállalatokkal. Egy olyan igény merült fel, hogy mindenképpen szükség lenne egy pék-cukrász képzésre. Most egy olyan technikai változtatás történik, hogy beemeljük az alapító okiratba ezt a szakmai képesítést. Ennek egyébként viszonylag nagy hagyománya van az Árpád Vezér Úti Iskolában. Tehát ezt beemeljük és lehetőséget biztosítunk azoknak a fiataloknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni” - fogalmazott Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Az ülés második felében szakmai beszámolókat tárgyaltak a bizottság tagjai. Az Ózdi Művelődési Intézmények részéről Pappné Szalka Magdolna igazgató jelent meg az egyeztetésen. A bizottság tagjai gratuláltak az elkészített pénzügyi és szakmai  tevékenységről szóló anyaghoz és sok erőt kívántak a további munkához. A döntéshozók az Ózdi Sport- és Élményközpont 2017. évi eredményeiről is tanácskoztak, végül minden napirendi pontot elfogadtak, és a képviselő-testület elé terjesztenek.


843_0_t 843_1_t 843_2_t 843_3_t
843_4_t 843_5_t 843_6_t 843_7_t
843_8_t
Vissza