Városházi döntések (képgalériával)2018. március 23. (péntek) 19:00 - Önkormányzatnews/6732_0_300.jpgÚj rendeletet alkotott a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, felosztották a civil, sport, egyházi, valamint a városi rendezvényekre és testvérvárosi kapcsolatok ápolására vonatkozó keretet. A mai ülésen terítékre került a zsidó temetők ápolásáról, gondozásáról szóló előterjesztés is, és véleményezték az alapfokú oktatási intézményeket érintő átszervezéseket.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról az előkészítő munka során valamennyi bizottság tárgyalt, dr. Almási Csaba jegyző ezeken az üléseken már kifejtette a változás szükségességét, az új rendelet megalkotásának indokát.

„A Kormányhivatal megkereste Ózd Város Önkormányzatát, mint ahogy a Borsod megye valamennyi települését, és javaslatokat fogalmazott meg az SZMSZ-t illetően. Egy konzultáció folytán ezek egy része beépítésre került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába, ezek kapcsán új rendeletet kellett alkotni, hiszen ez már a kilencedik módosítás lett volna, a legutolsó elfogadott SZMSZ-ben. Az átláthatóság kedvéért a testület előtt most egy teljesen új rendelettervezet látható” - mondta Janiczak Dávid, polgármester.

Obbágy Csaba felvetette, hogy a kormányhivatal huszonhat észrevételéből kilencben született konszenzus, mi van a többi tizenhéttel. A kérdésre a jegyző tételesen válaszolt, melyet a képviselő elfogadott.
Ezután a 2018.évi támogatási keretekről döntöttek az ülésen.

„A 2018-as önkormányzati támogatásokra 76 civil szervezet, 21 sportszervezet és 4 egyházi szervezet nyújtott be pályázatot, a civil szervezetek támogatására 5 millió forintos keretet határoztunk meg a költségvetésben, a sportszervezetek támogatására 25 millió forintot, az egyházi szervezetek támogatására pedig 4 millió forintot” - fogalmazott Fidrus Péter, alpolgármester.

A támogatás odaítélésénél hangsúlyos szerepet kapott a civil szervezeteknél az, hogy mennyire aktív a város közösségi életében való szerepvállalása, milyen mértékű társadalmi réteget szólít meg és mennyire értékteremtő. Sportszervezetek esetében az elbírálási szempont az volt, hogy mennyire illeszkedik célja, tevékenysége az önkormányzati sportfeladatokhoz, az egyházaknál pedig az állagmegóváshoz kapcsolódó karbantartási igények élveztek elsőbbséget.

Obbágy Csaba néhány szervezet konkrét támogatásának a többitől eltérő alacsony mértékét észre vételezte, Vitális István pedig azt hangsúlyozta, hogy minden idők legalacsonyabb sporttámogatását sikerült most elosztani. Fidrus Péter alpolgármester leszögezte, a benyújtott pályázatok alapján döntöttek, ezekben nem kell politikai tartalmat keresni. Janiczak Dávid polgármester pedig azt emelte ki, hogy az előkészítőkön kívül senki más nem nézett bele az anyagba, pedig erre megvan a lehetőség.

Felosztotta a testület a városi rendezvények támogatására előirányzott 11 millió, illetve a testvérvárosi kapcsolatok ápolására jutó 2 millió forintot is. Előbbinél a nemzeti ünnepek és város egészét érintő kulturális rendezvények, utóbbinál pedig a már hagyománnyal rendelkező kapcsolatok kaptak elsőbbséget.

Véleményezte a testület a kazincbarcikai Tankerületi Központ négy alapfokú oktatási intézményt érintő átszervezését is. A Petőfi Sándor Általános iskolában a maximális férőhely 571-ről 380-ra csökken, a Csépányi Általános Iskola pedig új alapfeladatot kap, itt a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása bővül az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátásával. Az átszervezésnek köszönhetően önálló lesz az ózdi zeneiskola, kiválik a kazincbarcikai intézményből. A 48-as úti speciális szakiskola is leválik a jelenlegi Mezőkövesdi Tankerületről, és a jövőben Csillagfürt EGYMI néven a Kazincbarcikai Tankerülethez tartozik majd.

A mai ülésen a képviselő testület arról is döntött, hogy térítés ellenében legalább tíz éven át vállalja egy pályázat keretében, az Ózdi Városüzemeltető intézmény bevonásával, több helyi zsidó temető fenntartását és gondozását.


732_0_t 732_1_t 732_2_t 732_3_t
732_4_t 732_5_t 732_6_t 732_7_t
732_8_t 732_9_t 732_10_t
Vissza