Bizottsági döntések (képgalériával)2018. március 20. (kedd) 19:00 - Önkormányzatnews/6716_0_300.jpgHét napirendet tárgyalt ma kora délután az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Számos hangsúlyos kérdést vitattak meg a döntéshozók, és ez a megbeszélés hosszán is észrevehető volt.

Az első témát a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szolgáltatta. Több hozzászólás is elhangzott a témában, így minden felmerülő aggályt el tudott oszlatni az előterjesztő. Több helyi általános iskola is átszervezésre kerülhet, például az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola önálló intézményként kíván tovább üzemelni, valamint a Csépányi Általános Iskola tevékenységei bővülnek, miszerint már nem csak sajátos nevelési igényű, de az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelés-oktatása is bekerül feladataik közé.

A következőkben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. és az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. üzleti tervének megvitatása következett. Számos vélemény is elhangzott a témában, így több változtatást eszközölnek az előterjesztők a testületi ülésig az anyagokban. A városi rendezvényekre és a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztását is megvitatták a döntéshozók.  A bizottság tagjai végül minden napirendi pontot elfogadtak, és a Képviselő-testület elé terjesztik.

„Ez a mai bizottsági ülésünk majdnem kétórásra sikeredett. Ez történhetett azért is, mert elég nagy horderejű témákkal foglalkoztunk ma. Voltak üzleti tervek, illetve voltak különböző keretek felosztására irányuló javaslatok, ami civil és sport szervezeteket, egyházakat, valamint a városi rendezvényeket és a testvérvárosi kapcsolatokat érintette. Ezekben a témákban, mivel sokan vagyunk sok félék, volt egy kis vita, de én úgy gondolom, hogy összességében eredményesen zártuk ezt a mai bizottsági ülést” - nyilatkozta dr. Kósné Dargai Rita, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.


716_0_t 716_1_t 716_2_t 716_3_t
716_4_t 716_5_t 716_6_t
Vissza