Pénzügyi döntések (képgalériával)2018. február 21. (szerda) 19:00 - Önkormányzatnews/6614_0_300.jpgTizenkét napirendi pontról tárgyalt tegnap délután a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. A legnagyobb vitát az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete váltotta ki. Janiczak Dávid polgármester Kiss Sándor képviselő két javaslatát is elfogadta. A bizottság az összes témát jóváhagyta, amelyek holnap kerülnek a képviselő-testület elé.

Hat fővel ülésezett tegnap délután a képviselő-testület Tartó Lajos vezette Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. Nyolc, a testület, illetve négy, a bizottság hatáskörébe tartozó témát vitattak meg. Elsőként az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeiről tárgyaltak. Kovács-Hagyó Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette a számokat, a 2019-től 2021-ig tartó időszakban a tervek szerint közel négy és félmilliárd forint lesz az önkormányzat saját bevétele, az idei költségvetés-tervezetre vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügylete, ebből származó kötelezettsége nincs. A legnagyobb vitát az önkormányzat 2018. évi költségvetés-tervezete váltotta ki. Többen is felszólaltak a téma kapcsán.

„A tizennyolcadik oldalon van az ivóvízkutaknál 9 és fél millió forint. Tudom, hogy ez törvényi előírás, hogy mennyi közkútnak kell lenni, és ezek üzemeltetési költségét az önkormányzatnak kell vállalni. Én azt gondolom, hogy – nem tudom, hogy történt-e az elmúlt évben, de – felül kellene vizsgálni, hogy a törvénynek mennyi felel meg, mert 9 és fél millió forint… Soknak tartom egy évben, és gondolom Fürjes Pál képviselő út ezzel teljesen egyetért. Mindenképpen kellene ezzel foglalkozni” - mondta Kiss Sándor, önkormányzati képviselő, MSZP.

Janiczak Dávid kifejtette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő számú közkút működik városunkban, ezt az összeget a tavalyi fogyasztás alapján számolták ki, tehát ebben nem lesz változás, másban azonban a képviselő javaslatára igen.

„Hangzottak el módosító javaslatok Kiss Sándor Képviselő úr részéről, amit a Polgármester úr fogadott. Módosító javaslatban adta be, hogy az Ózdi Sport- és Élményközpont 100 millió forintját emeljük meg 5 millió forinttal, a működési költséget, azonkívül módosító javaslatba adta be, hogy a pályázat előkészítésére 10 millió forintot javasolt, és az úthálózat felújítására szánt 15 millió forintot emeljük meg ötmillió forinttal. Ezt is fogadta Polgármester úr” - nyilatkozta Tartó Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

A módosítások összegét a működési céltartalékból fedezik majd.

„Az önkormányzat költségvetése a 2018-as évben nagyon hasonló a 2017. évi költségvetéshez, tehát az önkormányzat működése jelenleg is biztonságos, éven túli hitelfelvételt nem igényel. A működésünk teljesen fedezésre kerül a bevételi forrásainkból, úgyhogy stabil lábakon áll az önkormányzat 2018. évi költségvetése” - fogalmazott Janiczak Dávid, polgármester.

A továbbiakban tárgyaltak az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. idei üzleti tervéről, az önkormányzat és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról, alapítványok támogatásáról is. Három új napirend is bekerült a javaslatok közé, ezek mind az Ózdi Városüzemeltető Intézményhez kapcsolódtak. A Startprogram Iroda feladatait ezentúl az ÓVI végezné, az intézmény alapító okiratának, illetve szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is tanácskoztak. A bizottság hatáskörébe tartozó témák között szerepelt a taxis férőhelyek szám- és helybéli meghatározása, és bronz emlékplakettek az Ózdi Művelődési Intézmények részére való kezelésbe adása. Két új számítógépet a Roma Kisebbségi Önkormányzat számára ítélt meg a bizottság, illetve a Csépány-Nagyvölgy térségében található egyik magánkézben lévő ingatlan, és az önkormányzat tulajdonolta két kisebb földterület cseréjéről is döntöttek. A grémium az összes napirendi pontot jóváhagyta, és a képviselő-testület elé terjesztette elfogadásra.


614_0_t 614_1_t 614_2_t 614_3_t
614_4_t 614_5_t 614_6_t 614_7_t
614_8_t 614_9_t 614_10_t 614_11_t
Vissza