Pénzügyi tanácskozás (képgalériával)2017. december 20. (szerda) 19:00 - Önkormányzatnews/6428_0_300.jpgTegnap délután ismét összeült Tartó Lajos elnökletével a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. A tagok hat képviselő testületi, valamint két bizottsági hatáskörbe tartozó napirendi javaslatról döntöttek.

Szavaztak Ózd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról, amelyhez szóbeli kiegészítést tett Kovács-Hagyó Zoltán, a Pénzügyi Osztály vezetője. Tárgyaltak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletmódosításról is. A szolgáltatást továbbra is a Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi, amely évente két alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez majd, az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban. Ezt azok vehetik igénybe, akik díjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Módosítás, hogy a szeméttárolókban elhelyezhető hulladék mennyisége két kilogrammal nő.

A következő napirend a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámoló volt. Zárt ülés keretein belül tárgyaltak az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról. Ózd város településfejlesztési koncepciójának, valamint településrendezési eszközei felülvizsgálatának elindításáról is tanácskoztak, amelyet legkésőbb 2018. december 31-ig kell elindítani. Tíz millió forintos, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Úszószövetségtől a Fiedler Ottó Úszó Egyesülettel közösen az Ózdi Sport- és Élményközpont. Az összeget a sportolók jobb kiszolgálására, valamint az uszoda biztonságosabb üzemeltetésére fordítják majd. Ehhez szükséges a képviselő-testület beleegyezése is, mivel az épület az önkormányzat tulajdona.

A bizottság hatáskörébe tartozó utolsó két napirendi pontban az egyik hazai mobilszolgáltatóval kötött bérleti szerződés módosításáról, valamint térfigyelő kamera kezelésbe adásáról szavaztak a jelenlévők. A bizottság a képviselő testület elé kerülő összes javaslatot jóváhagyta.


428_0_t 428_1_t 428_2_t 428_3_t
428_4_t 428_5_t 428_6_t 428_7_t
428_8_t 428_9_t
Vissza