Bizottsági döntések (képgalériával)2017. november 29. (szerda) 19:00 - Önkormányzatnews/6341_0_300.jpgAz Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is megvitatta Zsuponyó Anett és Kiss Judit elnökletével ma a képviselő-testület elé kerülő javaslatokat. A napirendi pontok között voltak átfedések.

Mindkét bizottság elfogadta a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Az Egészségügyi Bizottság az ÓTSZEGYII által ebben az évben a lakosság számára nyújtott szociális és egészségügyi ellátásokról szóló tájékoztatóról is tárgyalt. Szavaztak arról, miszerint címzetes főorvosi címmel tüntetnék ki azokat a háziorvosokat és fogorvosokat, akik húsz éve folyamatos alapellátást biztosítanak városunk lakóinak. Hét felnőtt, öt gyermek és két fogorvos részesülne ebben a kitüntetésben. Mindkét bizottság egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság ülésén először a településkép védelmének önkormányzati rendeletéről tárgyaltak. Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét is elfogadták, amely tizenkét intézményre vonatkozik. Végül a Magyar Államkincstárt érintő szerződés aláírásához kapcsolódó felhatalmazásról tárgyaltak, amely a polgármester jogköre. 2018. január elsejétől az önkormányzatok kötelezően csatlakoznak egy úgynevezett ASP rendszerhez, amely egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.


341_0_t 341_1_t 341_2_t 341_3_t
341_4_t 341_5_t 341_6_t 341_7_t
341_8_t 341_9_t 341_10_t 341_11_t
341_12_t
Vissza