Megdicsőült lelkek (képgalériával)2017. november 1. (szerda) 19:00 - Városnews/6244_0_300.jpgTöbb ezren keresték fel ma a város sírkertjeit. Bár voltak, akik már hét közben elhelyezték szeretteik sírján az emlékezés virágait, sokan azonban a hagyományokhoz ragaszkodva mindenszentek napjára hagyták ezt. A történelmi egyházak évről évre kiemelten kezelik a megemlékezést. A görögkatolikusok ezúttal is a Gyári temetőben tartottak panachidát.

Mindszent az üdvözült lelkek emléknapja. Már hét közben is sokan látogattak ki a temetőkbe, hogy elhelyezzék a sírokon az emlékezés virágait. A többség azonban idén is ragaszkodott a hagyományokhoz, és november 1-jén gyújtott mécsest elhunyt szerettei lelki üdvéért A megemlékezést minden évben kiemelten kezelik a történelmi egyházak. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a görögkatolikusok ezúttal is templomukban, szentmisén emlékeztek meg halottaikról, az eltávozott családtagokat név szerint említették meg és imádkoztak értük.

„Hagyomány az, hogy akiknek vannak elhunyt hozzátartozóik, ellátogatnak az elhunytak sírjaikhoz, és egy-egy mécsest meggyújtva, virágot letéve imádkoznak szeretteikért. Mi a keleti egyházunk szokásai szerint ekkor gyászliturgiát végzünk az elhunyt szeretteink lelki üdvéért” - mondta Bodnár Dániel, parókus.

A mindenszentek hagyománya egyébként több évszázadra nyúlik vissza. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el. Manapság ezen a napon a családok, távolabb élő rokonok összegyűlnek, és közösen emlékeznek szeretteikre, aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát. Tóth Ferencé szerint nem csak ezen a jeles napon kell gondolnunk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.

„Én azt vallom hitem szerint, hogy a temetőbe csak a test van. A lelkek és remélem a szeretteim is a mennyországban vannak. Nem csak mindenszentekkor kell a temetőbe eljönni. Ez egy központi ünnep, amikor távolról is hazajövünk, de máskor is menni kellene a temetőkbe. A megemlékezés és a szeretteink emlékének a fenntartása az, amit én fontosnak gondolok” - fogalmazott Tóth Ferencné.

Ezt követően a Gyári temető ravatalozója előtt gyűltek össze közös imádkozásra a hívek, és úgynevezett panachidával könyörögtek elhunytaik lelki üdvéért. Az igazi nagy tömeg a kora délutáni órákban jelent meg a sírkertekben. A gépkocsival érkezőknek a helyi rendőrkapitányság járőrei mellett a polgárőrség munkatársai segítettek a parkolásban, a városőrség tagjai pedig a bejáratoknál felügyelték a rendet. Az ünnep fél évszázad után, 2000-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarországon.


244_0_t 244_1_t 244_2_t 244_3_t
244_4_t 244_5_t 244_6_t 244_7_t
244_8_t 244_9_t 244_10_t
Vissza