A múlt árnyékában (képgalériával)2017. október 27. (péntek) 19:00 - Kultúranews/6231_0_300.jpgTörténelmi témájú előadásnak lehettek részesei az érdeklődők a Muzeális Gyűjteményben. A negyedik alkalommal megrendezett „Múltidéző” történelmi klub meghívott vendége Alabán Péter történész volt, aki városunk társadalmának felbomlását ismertette, és az örökségvédelem megújulásának témáját tárta hallgatósága elé.

„Magyar vidék a múlt árnyékában.” Alabán Péter történész tartott előadást a Muzeális Gyűjteményben. Előadásának tematikája a készülő doktori disszertációja is egyben. Témájában a magyarországi rendszerváltozás utáni időszakot tárta fel helyi vonatkozásban. Központi elemeként szerepelt Ózd és térségének társadalmi változásai is. Prezentációját három fogalom köré építette, illetve egy kisfilmet is bemutatott a város egykori mindennapjairól, a gyár múltjáról, emellett a jelen- és a múlt társadalmi problémáit taglalta hallgatóságának. Alabán Péter szerint fontos társadalmi lépés a honismeret tüzetes megismerése. Több éve foglalkozik ezzel a témával. A hely és honismeretben vannak még üres területek, melyek felkutatásra várnak.

„Szerencsére azt lehet mondani, hogy a helyi honismereti mozgalom minden tematikában aktív. Legyen az társadalom, vallás és ipartörténet egyben. Úgy gondolom, hogy ezek a fehér foltok idővel eltűnnek. A kutatórétegben a fiatalok, középiskolai tanárok, Phd hallgatók, végzett tudományos fokozattal rendelkezők egyaránt szerepelnek, ők igyekeznek ezt az űrt kitölteni, valamint ezeket a kutatásokat, és ezeknek az eredményeit megosztani a nagyközönséggel is” - mondta Alabán Péter, történész.

Előadásában nemzetközi példákkal érvelt, és összehasonlította a helyi szinten létrejött projektekkel. A demográfia változásait is tárgyalta, illetve miként változott Ózd városának társadalmi, lakossági arculata. Az ilyen alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak az idősebb korosztály nosztalgiázására, illetve arra, hogy a fiatalabb generáció is megismerje lakóhelyének múltját és életét.

„Sok embernek a szülei, nagyszülei dolgozott itt a gyárban, és sajnos a gyár bezárása következtében rengeteg ember vált munkanélkülivé, illetve elszármazott Ózd városából, és szerintem ideje ezzel a témával közelebbről is foglalkozni” - fogalmazott Kelemen Kristóf, muzeológus.

Nagy jelentőségük van a helytörténeti kutatásoknak, amelyek hozzájárulnak múltunk feltárásához és hagyományaink megőrzéséhez. Az érdeklődők soraiban több fiatal is ült, akik szerettek volna többet megtudni városunk múltjáról. Ez volt az intézmény történelmi klubjának negyedik állomása. A következő előadás november 23-án lesz. Ekkor a Muzeális Gyűjteményben ifjabb Vass Tibor az Ózdi Kohász Sportegyesület történelmét tárja fel az érdeklődőknek.


231_0_t 231_1_t 231_2_t 231_3_t
231_4_t 231_5_t 231_6_t 231_7_t
231_8_t 231_9_t 231_10_t
Vissza