Helytörténeti előadások (képgalériával)2017. október 7. (szombat) 09:42 - Kultúranews/6163_0_300.jpgHatodik alkalommal rendeztek Barkóság Konferenciát, amelynek már második alkalommal volt a helyszíne Borsodszentgyörgy. Az érdeklődők hon- és népismereti, illetve egyháztörténeti szakmai előadásokat hallgathattak a barkó népcsoportról.

Történelem, múlt és jövő. A borsod-gömöri barkó népcsoportra emlékeztek Borsodszentgyörgyön. Az érdeklődők hon- és népismereti, illetve egyháztörténeti szakmai előadásokat hallgathattak meg a barkó népcsoport egyházi gondolkodásáról és a gazdaság változásairól. A hagyományőrzés fontossága, valamint elődeink életének és történelmi múltjának kellő megismerése nagyon fontos szerepet kapott a délutánon. A konferenciát dr. Paládi-Kovács Attila, akadémikus professzor nyitotta meg, aki levezetőelnökként is közreműködött a rendezvényen. Az Ózdról elszármazott akadémikus professzor minden évben résztvevője a rendezvénynek, hiszen fontosnak érzi annak üzenetét.

„A helyi indentitásnak az erősítését szolgálja ez a konferencia, tehát az önazonosságot. Ennek a tájhazának a vállalása, és e vidék néphagyományainak a vállalása tulajdonképpen a kapocs elődeinkhez, az előző nemzedékeinkhez. Ezért nagyon fontos a honismeret és a helytörténet” - fogalmazott dr. Paládi-Kovács Attila, etnográfus, akadémikus professzor.

Első alkalommal 2012-ben Ózdon rendezték meg ezt a konferenciát. A résztvevők most két szekcióban, társadalom történeti és néprajzi témában hallgathattak előadásokat. Szó esett többek között Borsodszentgyörgy, azaz régi nevén Disznósd társadalmáról, a baptista hitvallású emberek és az egyház hívei között lévő viszályáról, valamint a ragadványnevek változásairól. A helyi előadók saját kutatásaik és tanulmányok alapján mutatták be témáikat a publikumnak.

„A rendszerváltozást követő időszakot próbálom bemutatni. Itt elsődleges téma Ózd város esetében a nehézipari ágazatnak a leépülése, amit nemzetközi kitekintéssel, három közép- urópai példán keresztül próbáltam illusztrálni. Egy lengyelországi, egy olasz, illetve német példán keresztül. Ez egy összehasonlító társadalmi vizsgálat alapja” - mondta Alabán Péter, történész.

„Olyan nemzetközi és hazai témájú fenntartható örökségeket kívántam kiszelektálni, ami a környékünkön igencsak hasznos lehet a közeljövőben. Hiszen a kulturális örökség egy iparág, amit természetesen fel kívánunk használni a jövőben” - nyilatkozta Kelemen Kristóf, muzeológus.

Ahogy a rendezvényen többször is elhangzott, nagy jelentőségük van a helytörténeti kutatásoknak, amelyek hozzájárulnak múltunk feltárásához és hagyományaink megőrzéséhez.


163_0_t 163_1_t 163_2_t 163_3_t
163_4_t 163_5_t 163_6_t 163_7_t
163_8_t 163_9_t 163_10_t 163_11_t
163_12_t 163_13_t 163_14_t 163_15_t
Vissza