Megalakult közösség (képgalériával)2017. május 31. (szerda) 19:00 - Egyháznews/5739_0_300.jpgMegalakult a pásztorkör, hét felekezet lelkészeiből. Ez a tanács más városokban jól működő közösség, amelyben azzal foglalkoznak a helyi egyházképviselők, hogy közös programokat szerveznek, a települések problémáira keresnek megoldást, és az egység erejével segítik gyülekezeteiket. Az első ülés ismerkedéssel, és teológiai beszélgetéssel telt.

Megalakult a pásztorkör Ózd városában. Az ötletgazda Kovács Béla a pünkösdi gyülekezet presbitere volt, aki régóta szerette volna, hogy a történelmi egyházak és a kisebb felekezetek lelkészeiből alakuljon egy tanács. A tippet a közelmúltban megtartott jótékonysági koncert adta, ahol a hét felekezet lelkészei is jelen voltak, és egy nemes cél érdekében fogtak össze felekezettől függetlenül. Az invitálást a lelkészek örömmel vették, hiszen egymás megismerésén kívül teljes körűen tudnak majd foglalkozni a város szociális és hitéletével is.

„A mai napon megpróbáltunk Ózd városában egy pásztorkört megalakítani, ami azt jelenti, hogy a különböző egyházak, felekezetek, gyülekezet vezetői megpróbálnak együtt gondolkodni, beszélgetni és imádkozni a bennünket érintő problémákról, városról. Próbáljuk az együttműködésnek a lehetőségét megtalálni” - mondta Kovács Béla, a pünkösdi gyülekezet presbitere.

Az első találkozás az ismerkedésről szólt, ahol minden vezető bemutatta saját közösségét, beszélt a hívekről, és arról is, hogy jelenleg hány tag kapcsolódik be rendszeresen az istentiszteletekbe vagy a misékbe. A teológiai beszélgetésen kívül érintették a város szociális kérdéseit, és azt is, hogy egy-egy közösség vezetője milyen szolgálatot lát el Ózdon, illetve a hozzá kapcsolódó településeken. A lelkészek hangsúlyozták azt az együttműködést, amelyre alapozva a jövőben közösen szervezhetnek jótékonysági alkalmakat és szórakozási lehetőségeket a helyieknek.

„Ez egyfajta gyülekezet erősítés, közösségformáló erő is lesz, másik oldalról pedig a krisztusi egységet valósítjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja:” egyszer lesz egy akol és egy pásztor”, ez a cél, hogy mi együtt legyünk, különböző színűek, különböző egyházban szolgálók és felekezetben élők” - fogalmazott Tóth Melinda, evangélikus lelkész.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel ért véget. Megállapodtak abban, hogy három havonta tartanak ezután gyűléseket, amelyeken a közösségeiket érintő aktuálisan felmerülő problémákat beszélik majd meg.


739_0_t 739_1_t 739_2_t 739_3_t
739_4_t 739_5_t
Vissza