Platform ülés (képgalériával)2017. április 28. (péntek) 19:00 - Politikanews/5609_0_300.jpgA leszakadt térségek problémái kerültek a középpontba az MSZP baloldali tömörülése által szervezett mai platform ülésen. Az Olvasó Adorján Lajos termében zajló tanácskozáson jelen volt a párt alelnöke, valamint az országgyűlés alelnöke is. Az érdeklődők több olyan előadást is meghallgathattak, amelyek a hátrányos helyzetű térségek gondjainak megoldására kínáltak lehetőséget.

Térségünkre is jellemző problémáról, a gazdasági leszakadásról és annak a társadalomra gyakorolt hatásairól, valamint további vetületeiről esett szó azon az MSZP konferencián, amelynek az Olvasó adott otthont. Nem volt véletlenszerű a helyszínválasztás, hiszen éppen ennek az intézménynek a példája bizonyítja, hogy a baloldal számára milyen fontosak a leszakadt térségek. Erre utalt Kiss Sándor az MSZP ózdi szervezetének elnöke is bevezető szavaiban.

„2007-ben az akkori oktatási és kulturális miniszterrel együtt meglátogattuk az Olvasót, akkor még omladozó és romos állapotban volt az épület. Akkor látott egy táblát a bejáratnál, ami arról szólt, hogy a Rimamurányi Rt. építette ezt a házat az ózdi munkásemberek művelődésére. Pár héten belül 327 millió forintot kapott a város az épület felújítására” - fogalmazott Kiss Sándor, az MSZP Ózdi Szervezetének elnöke.

A tanácskozáson jelent volt Hiller István az országgyűlés alelnöke, illetve az MSZP országos választmányának elnöke. Az Ő egykori közbenjárásának volt köszönhető a felújítás. Beszédében elmondta, nagyon is fontosnak tarja, hogy a vidék elmaradásának és felzárkóztatásának ügyét ne a fővárosban tárgyalják, hanem azokon a színtereken, ahol a legégetőbbek a problémák. Meglátása szerint kormányzati szinten kevés figyelmet fordítanak minderre, helyi szinten pedig sokszor nincs megfelelő összefogás.

„Oda kell állni gondolattal, tettel, hogy ha az ember képviselőként tevékenykedik, akkor parlamenti lobbizással. Függetlenül attól, hogy ki milyen politikai irányzathoz tartozik, az kell szem előtt tartani, hogy gyermekekről, férfiakról, asszonyokról, magyar emberekről van szó, akiknek az életkörülményeit segíteni az ország érdeke” - monda dr. Hiller István, az országgyűlés alelnöke.

Az értekezlet elnöke Gúr Nándor, az MSZP alelnöke volt. A politikus a jelenlegi tényhelyzet számadatait is ismertette.

„Magyarországon 33 – de mostanában már 47 – halmozottan hátrányos helyzetű térségről beszélnek. Sajnos a Borsod megyében lévő 15 kistérségből 13 hátrányos helyzetű, 10 pedig halmozottan hátrányos helyzetű” - fogalmazott Gúr Nándor, az MSZP alelnöke.

Gúr Nándor azt is elmondta, hogy az emberek kiszolgáltatottsága ellen a megélhetési források biztosításával, tehát munkahelyteremtéssel és tisztes bérek fizetésével lehet fellépni. Mivel a helyben maradt javak tőkével bírnak, tudni kell élni ezekkel az eszközökkel. A tanácskozáson 3 előadás is elhangzott a témával kapcsolatosan. Dr. Harangozó Gábor az európai és a hazai helyzetet sajátosságairól beszél a hallgatóságnak. A résztvevőknek lehetőségük volt a hozzászólásra is. A tanácskozás után koszorúzással folytatódott a program. Ennek keretében az MSZP országos és helyi szervezetének tagjai tiszteletük jeléül virágot helyeztek el az acélmű robbanásban elhunyt kohászati dolgozók emlékművénél.


609_0_t 609_1_t 609_2_t 609_3_t
609_4_t 609_5_t 609_6_t 609_7_t
609_8_t 609_9_t 609_10_t 609_11_t
609_12_t 609_13_tVissza