Bizottsági döntések (képgalériával)2017. április 18. (kedd) 19:00 - Önkormányzatnews/5567_0_300.jpgBeszámolókról, értékelésekről és pályázati lehetőségekről tárgyaltak mai tanácskozásukon az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai. A napirendi javaslatok közül bővebben érintették a a gyermekjóléti és védelmi feladatellátás, az intézményi átszervezések és fejlesztések, valamint a közművelődés kérdéskörét.

Több meghívott személy jelenlétében, mintegy tíz napirendi pontot vitattak meg az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai. A nagy tanácsteremben zajló ülésen először egy önkormányzati rendeletmódosításról, illetve annak megfelelő formai változtatásáról esett szó. A döntéshozók asztalára kerülő második napirendi pontban a gyermekjóléti és védelmi feladatellátás tavalyi évre vonatkozó értékelése szerepelt. Dr. Almási Csaba jegyző elmondta, hogy az előterjesztés jogszabályi követelménynek tesz eleget, melyhez az érintett szakmai szervezetektől gyűjtötték be a szükséges adatokat. Ezt alapozta meg az a több mint ötezer alkalommal tett családlátogatás is, amelyet elmúlt évben végeztek a gondozóközpont és a szolgálat munkatársai.

„A beszámolót ilyenkor kettős érzelmekkel fogadom. A jelzőrendszer aktív tagjaként, mint védőnő látom azt, hogy a szolgálat, illetve a Gyermekjóléti Központ által kapott jelzések száma 2000 felett van, ez borzasztóan magas. Másrészt viszont öröm számomra, hogy ezekben az esetekben már felderítés történt, elindul egy hathatós intézkedés, ami a családokban élő gyermekek jövőjét szolgálja” - mondta dr. Kósné Dargai Rita, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

A téma kapcsán Obbágy Csaba több észrevételt fogalmazott meg hozzászólásában. Kérdései többek közt a gyermekétkeztetés, a bölcsődei férőhelyek, az iskolai védőnői ellenőrzések, valamint a szakmai szervezetek kellő összehangoltságát illetően merültek fel. Az elhangzott felvetések kapcsán az érintett szervek vezető szakemberei mindannyian reagáltak. Egyed Gréta a bölcsődei férőhelyek maximális kihasználtságának okait tárta fel.

„Jelen pillanatban 100 százalékos a bölcsődei feltöltés. Azt tapasztaljuk, hogy alig, hogy megszületik a gyermek, már be is íratja a szülő a bölcsődébe, ha úgy gondolja, hogy Ő egy év múlva el akar menni dolgozni. Ez nagy probléma, és a későbbiekben beszélni is kell róla, hogy mit tehetünk ennek a kiküszöbölése érdekében” - fogalmazott Egyed Gréta, az ÓTSZEGYII igazgatója.

A bizottsági ülés napirendjei között pályázati lehetőségek is szerepeltek. Ilyen volt a Béketelepi Óvodák étkeztetési fejlesztésére vonatkozó javaslat elfogadása, valamint az a tulajdonosi hozzájárulás, amely ahhoz szükséges, hogy egy pályázati lehetőségnek köszönhetően, másfél milliárd forintból új iskola épülhessen Sajóvárkonyon. A bizottság zárt ajtók mögött tárgyalta az intézményvezetői megbízatások véleményezését. Ezt követően az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló, és a Városi Sportegyesület tevékenységével kapcsolatos tájékoztató kapcsán felmerülő kérdéseket válaszolták meg az illetékes szakemberek.


567_0_t 567_1_t 567_2_t 567_3_t
567_4_t 567_5_t 567_6_t 567_7_t
567_8_t
Vissza