Testületi döntések (képgalériával)2017. március 23. (csütörtök) 19:00 - Önkormányzatnews/5496_0_300.jpgTelepülésképi szabályozásról, autóbuszközlekedésről, pénzügyi keretek felosztásáról és új városi újság megjelentetéséről is határozott mai ülésén Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Egyes napirendeket egyhangúlag támogattak a helyi döntéshozók, de több előterjesztés kapcsán vita is kialakult. A tanácskozás végén az is kiderült, hogy nagy valószínűség szerint idén végre megkezdődik a városban csak „csatorna-projekt”-ként emlegetett beruházás.

Elsőként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításával foglalkoztak mai tanácskozásukon a Képviselő-testület tagjai. A napirend kapcsán a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban kialakult problémás helyzet került leginkább terítékre. Ezt követően a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok elkészítéséről esett szó. Az előterjesztéssel kapcsolatban több képviselő is megemlítette a romos, elhagyatottan álló ingatlanok helyzetét, ahol a tulajdonviszonyok sem tisztázottak minden esetben. Valamennyi döntéshozó reményét fejezte ki, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése megoldást jelenthet majd erre a problémára.

Fontos napirend volt a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos beszámoló. Ezzel kapcsolatban Vitális István azt emelte ki, hogy a város egyre nagyobb mértékben járul hozzá a szolgáltató cég költségeihez, Tóth Pál pedig az autóbuszállomás rendszeres takarítását hiányolta. Felvetéseikre Ihász Zoltán, a szolgáltató cég helyi igazgatóságának vezetője válaszolt, aki Janiczak Dávid azon szavait is megerősítette, miszerint a május 1-jétől az autóbuszok nem kanyarodnak be a Brassói úti bevásárlóközponthoz, mivel az áruházlánc vezetése több városban is felmondta a közszolgáltatási szerződést az ÉMKK Zrt-vel.

„Nem lesz Tesco-s járat 2017. május 1-től Ózdon. Mi igyekszünk még leülni a Tesco-val a következő héten az ügyben. Az azonban sokat elmond a Tesco részéről, hogy másfél hétig kerestünk olyan személyt, aki illetékes ebben a témában és tudna esetleg tárgyalni. Másfél hét után úgy döntöttek, hogy az ózdi áruházigazgatót, akinek semmi köze nincs ehhez az egészhez, beküldik erre a megbeszélésre” - mondta Janiczak Dávid, polgármester.

A bizottsági üléshez hasonlóan ismét közel 60 percen keresztül tartott a civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2017. évi támogatására tett javaslat megvitatása. Mindhárom keretösszeggel kapcsolatban több hozzászólás érkezett, módosító javaslattal nem élt egyetlen képviselő  sem. Végül az eredeti elképzelések szerint fogadta el a testület a napirendet, külön határozati javaslatokban, 8 igen szavazattal. Szintén sok kérdés érkezett az idei városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott pénzügyi keretek felosztásával kapcsolatban is. Obbágy Csaba indítványozta a szilveszterre szánt 500 ezer forintos keretből 130 ezer forint átcsoportosítását 13 intézményi rendezvényre, amit az előterjesztő nem tudott fogadni és a javaslat sem kapott többséget. Ezt a napirendet két külön határozatban fogadták el a képviselők 9 illetve 10 igen szavazattal.

Az ülés második felében több önkormányzati cég 2017. évi üzleti tervéről határoztak a képviselők, akik 8 igen és 3 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodás mellett a Visszhang névre keresztelt új városi újság megjelentetéséhez is hozzájárultak. A helyi döntéshozók a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű, vagy ahogy a lakosság emlegeti „csatorna projekt”-tel kapcsolatban egy részletes tájékoztatót is kaptak. Kiss Sándornak a beruházással kapcsán komoly aggályai vannak, mondván: a fejlesztés teljes egészében állami irányítás alá került, így nehéz lesz annak ellenőrzése.

„Az Önkormányzat előkészítette és teljes egészében kivették a kezünkből. Én azt gondolom, hogy ha nincs is ráhatás a kivitelező kiválasztására, nincs ráhatás az ellenőrzésekre, de ennek ellenére én azt javaslom, hogy hozzunk létre egy Eseti Bizottságot, aki figyelemmel kíséri az egész szennyvíz beruházást, hiszen Ózdon fog megvalósulni, ózdi embereket fog szolgálni. Tudom, hogy lehet önerőre pályázni, de nem vagyok benne biztos, hogy nem az ózdi költségvetésből fog kelleni az önerőt mégis biztosítani” - fogalmazott Kiss Sándor, önkormányzati képviselő.

Kiss Sándor javaslatát ésszerűnek nevezte Ózd város polgármestere és megbízta őt az ehhez szükséges napirend kidolgozásával. A képviselő-testületi ülés záró perceiben a roma referens 2016. évi tevékenységéről esett szó, a közérdekű javaslatok között pedig Tóth Pál egy Árpád vezér úti ingatlan körül kialakult állapotokra hívta fel a város vezetőinek figyelmét. A probléma megoldásához Janiczak Dávid segítséget ígért.


496_0_t 496_1_t 496_2_t 496_3_t
496_4_t 496_5_t 496_6_t 496_7_t
496_8_t 496_9_t 496_10_t 496_11_t
496_12_t 496_13_t
Vissza