Vitás napirendek (képgalériával)2017. március 21. (kedd) 19:00 - Önkormányzatnews/5487_0_300.jpgSzemélyeskedést sem nélkülöző viták zajlottak le az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kora délutáni ülésén. A legtöbb időt a sportszervezetek támogatásának elosztásával töltötték el a döntéshozók, akik a 2017. évi városi rendezvények megszervezésére rendelkezésére álló keretről és az újonnan induló városi újságról is hosszasan elbeszélgettek.

Az OKSB tagjai a civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2017. évi támogatására tett javaslat megvitatásával kezdték el mai munkájukat. A napirend kapcsán Fidrus Péter elmondta: a civilek támogatására 5, az egyházakéra 4, a sportszervezetekére 25 millió forintot különítettek el a költségvetésben, de utóbbi keretösszeget Ózd város polgármestere – törvényi lehetőségeinek köszönhetően – 5 millió forinttal megnövelte. Az érintettek ezúttal is pályázati úton nyerhették el az önkormányzati támogatást, a benyújtott dokumentumokat városunk alpolgármesterei vizsgálták meg, és többkörös egyeztetés után tettek javaslatot ezen keretösszegek felosztására.

„A meghirdetett határidőig 78 civil szervezet, 24 sportszervezet és 12 egyházi szervezet nyújtott be pályázatot. A keretösszegek felosztásakor egyeztetéseket folytattunk mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mind pedig az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökével, jómagam pedig több egyesületi vezetővel is vitattam meg felmerült kérdéseket, mielőtt a mellékletben szereplő felosztás-tervezetet jóvá hagytam volna” - mondta Fidrus Péter, alpolgármester.

A napirendhez Vitális István szólt hozzá elsőként, aki több kérdést is feltett a keretfelosztással kapcsolatban és módosító javaslatokat is megfogalmazott. A vita közel 60 percen keresztül tartott, a napirendi javaslatot végül az eredeti elgondolások szerint fogadták el. A legnagyobb támogatást ezúttal is az Ózdi Kézilabda Club és az Ózdi Football Club kapja, de rajtuk kívül további 5 sportegyesület részesül 1 millió forintot meghaladó pénzügyi keretben.

Vitális István a 2017. évi városi rendezvények szervezésére előirányzott keret felosztásával kapcsolatban is több kérdést tett fel, erre a város vezetői és az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója adott válaszokat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai egy új városi újság megjelentetését is támogatták. A Visszhang című lapot a tervek szerint április végén vehetik majd kezükbe először az érdeklődők.

„Ez egy teljes egészében színes kiadvány lesz. A korábbi ózdi újságokhoz képest újdonság lesz az, hogy nem az ozd.hu és a Városi Televízió híreit fogjuk kiadni nyomtatásban, hanem hosszabb cikkek, írások fognak megjelenni a lapban, magazinos formában, különböző sajtóműfajokat felhasználva” - fogalmazott Bukovinszky Zsolt, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője.

A tanácskozás záró részében az Ózdi Polgármesteri Hivatal, valamint a városi roma referens 2016. évben munkájáról készült napirendeket vitatták meg a bizottság tagjai.


487_0_t 487_1_t 487_2_t 487_3_t
487_4_t 487_5_t 487_6_t 487_7_t
487_8_t 487_9_t
Vissza