Bizottsági döntések (képgalériával)2017. január 31. (kedd) 19:00 - Önkormányzatnews/5326_0_300.jpgA város idei költségvetéséről, önkormányzati rendelet módosításról, valamint támogatási kérelmek benyújtására tett javaslatokról esett szó az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság mai tanácskozásán. Mindezek mellett a döntéshozók tárgyalták a Romszínpad térburkolatának visszabontását és a bizottság ez éves munkatervét is.

A város 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéről tárgyalt mai ülésén az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Janiczak Dávid polgármester előterjesztésében elmondta, hogy a központi módosítások hatása, és a kieső helyi adó bevételek  negatívan befolyásolták településünk idei évi büdzséjét. Ennek következtében kevesebb szabad forrásra van lehetőség és bizonytalansági tényezőkkel is számolni kellett a tervezet kidolgozása során. Ennek ellenére adottak a város működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek.

„Ózd Város Önkormányzatának költségvetése továbbra is biztos lábakon áll. Ehhez fedezetet a korábbi esztendőben sokat emlegetett 1 milliárd forintos tartalék szolgál alapul. Hiszen ebben az évben több intézkedésnek köszönhetően több mint 600 millió forintos megszorítás érint bennünket. Ennek részét képezi, hogy a feladat alapú finanszírozás, ami az államtól érkezik közel 270 millió forinttal kevesebb lesz ebben az évben, mint a tavalyi esztendőben. Valamint a minimálbér és garantált bérminimum megemelése is jelentős terheket ró az önkormányzatra” - nyilatkozta Jaiczak Dávid, polgármester.

Az előterjesztésbe foglaltakkal kapcsolatosan Obbágy Csaba és Vitális István képviselők tették meg észrevételeiket. Különösen a sporttámogatásra szánt keret összegének mértéke gerjesztett indulatokat, de a bizottsági tagok többségi szavazat alapján nem fogadták el a költségvetési tervezet eme pontjára vonatkozó változtatási javaslatot. Tárgyalták továbbá a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását, melynek értelmében a köztisztviselői illetményalap növekedése miatt, a képviselők tiszteletdíjai is emelkednek. A bizottsági ülésen szó volt továbbá két egymással összefüggő támogatási kérelem benyújtásáról, illetve azok előkészületeiről.

„Mind a kettő egy EFOP-os pályázat része. Az egyik a humán kapacitások a másik pedig humán szolgáltatások a térségi felhasználásban címet viseli. 35 illetve 10 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre a pályázaton belül, ebből Ózd város önkormányzata 500-500 millióra pályázik, négy konzorciumi térségi települési partner részvételével” - mondta dr. Kósné Dargai Rita, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

A napirendi pontok között szerepelt a Romszínpad további sorsa is. Az Ipari Park tulajdonában lévő acél szerkezetet lebontásra ítélték, ám annak térburkolata önkormányzati tulajdon. Éppen ezért dönteni kell annak visszabontásáról, illetve más területen történő felhasználásáról. Farkas Péter Barnabás alpolgármester szavaival támasztotta alá ennek a javaslatnak a szükségességét, kihangsúlyozva a megfontolt gazdálkodási szempontok figyelembevételét. Az ülés végén a bizottság tagjai éves munkatervük elfogadásáról is egybehangzóan döntöttek.


326_0_t 326_1_t 326_2_t 326_3_t
326_4_t 326_5_t
Vissza