Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)A CLLD (Community-led Local Development) az EU által társfinanszírozott fejlesztéspolitikai eszköztár a korábbi sikeres Leader programokhoz hasonlóan, a városi helyi közösségek alulról jövõ kezdeményezéseit támogatja , melynek keretein belül a helyi szereplõk saját maguk alakítják ki fejlesztési stratégiájukat és helyi döntések születnek a források felhasználásáról is.


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhetõ Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövõ helyi akciócsoportok megalakítására.


A partnerségen alapuló helyi akciócsoportok a helyi szükségleteket és lehetõségeket feltárva ösztönzik a helyi szereplõk együttmûködését és tudatosságát, amellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsõsorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.


Az egyeztetõ megbeszélések eredményeként, a helyi civil-, vállalkozói- és közszféra szereplõibõl, a 12 taggal megalakult a HAJÓZD Helyi Közösség .


A megalakult helyi közösség vállalta , hogy – a megjelent tervezési felhívás (TOP-7.1.1-16) által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelõen – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi közösségfejlesztési stratégiáját (HKFS).


A HKFS a helyi szükségletek és lehetõségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzõire tekintettel, hálózatépítés és együttmûködés keretében készül.


A kulturális és közösségi fejlesztésekre irányuló HKFS keretében megvalósuló beruházásoktól elvárt eredményként javulni, illetve bõvülni fog Ózd kulturális és közösségi tereinek és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási minõsége.


„Közösségfejlesztés Ózdon!

Ózd Város Önkormányzata civil szervezetekkel és vállalkozásokkal összefogva, mint HAJÓZD Helyi Közösség pályázatot nyújt be a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés” TOP 7.1.1-16 kódszámú felhívásra. A projekttervezés során szeretnénk felmérni a fejlesztési szükségleteket,melyhez kérjük az alábbi kérdõív kitöltését.

A kérdõív az alábbi linken érhetõ el: http://bit.ly/ozd_clld


Sajtóanyagok:

 

Letölthetõ dokumentumok:

[Helyi] 2020.jpg