„Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) projekt

Az  ITS 2014 Konzorcium közreműködésével  és a  Belügyminisztérium támogatásával  az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú,  "Észak-Magyarországi Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása" című projekt  keretében megkezdődött a 2014-2020-ra vonatkozó Ózdi Integrált Településfejlesztési Stratégia  készítése. Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló dokumentumként lehetővé teszi Ózd , mint járásszékhely település számára az átgondolt, tervszerű és tartamos fejlődést, mely a sikeres településfejlesztés záloga. Ózd város a partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja mind a tervezés, mind a megvalósítás, illetve a majdani felülvizsgálat során is a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését. Ennek érdekében  az Önkormányzat ezen partnerségi felületen is tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot  a tervezés megindulásáról, előrehaladásáról, közzéteszi az elkészülő, társadalmasításra szánt munkaanyagokat és elérhetővé teszi a véleményezés strukturált módját lehetővé tevő véleményező adatlapot.”

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016

Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Véleményező adatlap  Ózd város 2014-2020-ra vonatkozó  Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) társadalmi vitájához