Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. július 24.

 

Katona József Úti Óvoda 2014. július 23.

 

Vasvár Úti Általános iskola 2014. augusztus 4.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. augustus 7.

 

Katona József Úti Óvoda 2014. augusztus 6.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. augusztus 6.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. augusztus 19.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. augusztus 19.

 

Katona József Úti Óvoda 2014. augusztus 19.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. augusztus 27.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. augusztus 27.

 

Katona József Úti Óvoda 2014. augusztus 27.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. szeptember 9.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. szeptember 10.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. szeptember 22.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. szeptember 23.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. szeptember 30.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. október 8.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. október 14.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. október 27.

 

Bolyky Tamás Általános Iskola 2014. október 31.

 

Vasvár Úti Általános Iskola 2014. október 31.

 

Katona József Úti Óvoda 2014. október 31.