Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

198/2012.(XII.12.) határozata a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések lejárati határidejének módosításáról

199/2012.(XII.12.) határozata alapítvány támogatásának jóváhagyásáról

200/2012. (XII. 12.) határozata közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetéséről

201/2012. (XII. 12.) határozata az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat székhelyhasználatának jóváhagyásáról

202/2012. (XII. 12.) határozata a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosításáról

203/2012. (XII. 12.) határozata a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

204/2012. (XII.12.) határozata az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

205/2012. (XII.12.) határozata az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

206/2012. (XII. 20.) határozata a KEOP-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról

207/2012. (XII.20.) határozata az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt szakértői felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyásáról

208/2012. (XII.20.) határozata a víziközmű működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemeltetésbe adásáról

209/2012. (XII. 20.) határozata a Hétes telepi és Akácos úti lakossági ivóvízvételi helyekkel kapcsolatos döntések meghozataláról

210/2012.(XII.20.) határozata az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozataláról

211/2012.(XII.20.) határozata önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról

212/2012.(XII.20.) határozata önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

213/2012.(XII.20.) határozata új bizottsági tag megválasztásáról

214/2012. (XII.20.) határozata egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos határozatok módosításáról

215/2012. (XII.20.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervéről