Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

168/2012. (XI. 22.) határozata a Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyásáról

169/2012. (XI. 22.) határozata a Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándék elfogadásáró

170/2012. (XI. 22.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

171/2012. (XI. 22.) határozata alapítvány támogatásának jóváhagyásáról

172/2012. (XI. 22.) határozata az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum működési engedélyének aktualizálására irányuló kérelem benyújtásáról

173/2012. (XI. 22.) határozata a TÁMOP – 3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtásáról

174/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról

175/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

176/2012. (XI. 22.) határozata a „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című  – TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű – projekt megvalósítása érdekében Támogatási szerződés aláírásáról

177/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

178/2012. (XI. 22.) határozata KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtásáról a Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítéséhez

179/2012. (XI. 22.) határozata KEOP-5.5.0/B pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése céljából

180/2012. (XI. 22.) határozata KEOP-5.5.0/C pályázat benyújtásáról a Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése céljából

181/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról

181/2012. (XI. 22.) határozat mellékletei

182/2012.(XI.22.) határozata az Ózdi Távhő Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról

183/2012.(XI.22.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.-2013. évi üzleti tervének elfogadásáról

184/2012. (XI.22.) határozata az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról

185/2012. (XI.22.) határozata az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2013. évi felújítási tervének elfogadásáról

186/2012. (XI.22.) határozata Dr. Pánczél Irma vállalkozó fogorvos helyiségigényének elbírálásáról

187/2012.(XI.22.) határozata az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírt pályázat elbírálásáról

188/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 159/2012. (X. 18.) határozatának módosításáról

189/2012.(XI.22.) határozata az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

190/2012. (XI. 22.) határozata Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

191/2012.(XI.22.) határozata Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről

192/2012.(XI.22.) határozata Fürjes Pál polgármester külföldi kiküldetésének jóváhagyásáról

193/2012. (XI. 29.) határozata Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

194/2012.(XI.29.) határozata az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről

195/2012. (XI. 29.) határozata az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról

196/2012. (XI. 29.) határozata az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról

197/2012. (XI. 29.) határozata az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/4  hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról