Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

142/2012. (X. 2.) határozata a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei elősegítése céljából a 262/2011.(X.20.) határozat kiegészítéséről

143/2012. (X. 2.) határozata a „Roma telepen élők lakhatási és szociális integrációs program” keretében végzett felújítások térítésmentes átvételéről

144/2012. (X. 2.) határozata az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásá

145/2012.(X. 2.) határozata felhalmozási célú támogatás elfogadásáról

146/2012. (X. 2.) határozata Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

147/2012.(X. 2.) határozata közös szándéknyilatkozat aláírásáról fás biomassza fűtőanyag alapú, kapcsolt energiatermelésű erőmű Ózd városban történő létesítésére

148/2012.(X. 2.) határozata az Újváros téri és Nemzetőr úti orvosi rendelők és tanácsadó helyiségek felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

149/2012. (X.18.) határozata alapítvány támogatásának jóváhagyásáról

150/2012. (X. 18.) határozata Ózd Város Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálatáról

151/2012.(X.18.) határozata a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosításáról

152/2012.(X.18.) határozata „Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című ” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek” igénybevételéről

153/2012.(X.18.) határozata a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések lejárati határidejének módosításáról

154/2012. (X. 18.) határozata az Ózd, Páfrány u. 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálásáról szóló 139/2012. (IX.20.) határozat módosításáról

155/2012. (X. 18.) határozata a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli felkészülési programjáról

156/2012. (X.18.) határozata a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervéről a 2012-2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére

157/2012. (X. 18.) határozata Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda intézményvezetői megbízásáról

158/2012. (X. 18.) határozata Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda intézményvezetői megbízásáról

159/2012. (X. 18.) határozata tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról a 2012/2013-as tanévben

160/2012. (X. 18.) határozata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására

161/2012. (X. 18.) határozata az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

162/2012. (X.18.) határozata „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011.(XII.22.) KH határozat módosítására

163/2012. (X. 18.)  határozata nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

164/2012. (X.18.) határozata az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről

165/2012. (X.18.) határozata az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatójának megbízásáról

166/2012. (X. 18.) határozata Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről