Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

126/2012. (IX. 20.) határozata Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

127/2012. (IX. 20.) határozata a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból fel nem használt összegről történő lemondásról

128/2012. (IX.20.) határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény ismételt benyújtásáról

129/2012. (IX.20.) határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

130/2012. (IX. 20.) határozata a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-váltásával kapcsolatos döntés meghozataláról

131/2012.(IX.20.) határozata az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan ingyenes használatba adásáról

132/2012.(IX.20.) határozata az ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtásáról az Ózd, Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületeinek felújításához

133/2012. (IX.20.) határozata az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetéséről  

134/2012. (IX. 20.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról és a 244/2011. (IX. 15.) határozat hatályon kívül helyezéséről

135/2012.(IX.20.) határozata „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról

136/2012.(IX.20.) határozata „Ózd Városért” kitüntető díj adományozásáról

137/2012. (IX. 20.) határozata köztemetés tárgyában elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról

138/2012.(IX.20.) határozata a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról

139/2012. (IX. 20.) határozata az Ózd, Páfrány u. 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálásáról

140/2012. (IX. 20.) határozata „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló  327/2011. (XII. 22.) határozat módosításáról

141/2012. (IX. 20.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról