Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

115/2012. (VII.19.) határozat az Ózd, Vasvár út 125. 4/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosításáról

116/2012. (VII. 19.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közoktatási intézmények átszervezéséről szóló 78/2012.(V.17.) határozata módosításáról

117/2012.(VII. 19.) határozata az Ózd, Tábla-Sajóvárkony Ipari Parkban pályázati támogatásból létesített víziközművek üzemeltetésbe adásáról

118/2012. (VII. 19.) határozata az Ózdi Sportszervező Iroda létrehozásáról

119/2012. (VII.19.) határozata az Ózd, Mekcsey István út 128. szám alatti és az Ózd, Dózsa György út 22. szám alatti ingatlanokra vonatkozó cserekérelem elfogadásáról

120/2012. (VII.19.) határozata az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezetői megbízásra történő pályázat kiírásáról

121/2012. (VII.19.) határozata a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének elbírálásáról szóló 100/2012. (VI.21.) határozat módosításáról

122/2012. (VII. 19.) határozata alapítvány támogatásának jóváhagyásáról

123/2012. (VII.19.) határozata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat önerejének biztosításáról