Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

94/2012. (VI.21.) határozata az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről

95/2012. (VI. 21.) határozata peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztásáról

96/2012. (VI. 21.) határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

97/2012. (VI. 21.) határozata a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben indítható tanulócsoportok és napközis csoportok/óvodai csoportok számának engedélyezéséről

98/2012. (VI. 21.) határozata Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

99/2012.(VI.21.) határozata a BORSODVÍZ Zrt-ben történő részvényvásárlásáról

100/2012 .(VI. 21.) határozata a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének elbírálásáról

101/2012. (VI. 21.) határozata a MaNDA program Ózd városában történő  megvalósítására kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosításáról

102/2012.(VI.21.) határozata az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat benyújtásáról

103/2012.(VI.21.) határozata a távhőszolgáltatás díjának  ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról

104/2012.(VI.21.) határozata önkormányzati hozzájárulás megadásáról az Ózd külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez

105/2012. (VI. 21.) határozata nyilvános pályázat kiírásáról Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására

106/2012. (VI. 21.) határozata az Ózdi Hivatásos Tűzoltóság vagyonátadásának tudomásulvételéről

107/2012. (VI. 21.) határozata a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott 271/2011. (X. 20.) KH határozat módosításáról

108/2012. (VI. 21.) határozata a Közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

109/2012.(VI.21.) határozata alapítványok támogatásának jóváhagyásáról

110/2012. (VI. 21.) határozata a Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának befejezéséhez szükséges munkák költségeinek biztosításáról és a bérleti szerződés módosításáról

111/2012. (VI. 21.) határozata az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő megállapodás 2. számú módosításáról

112/2012. (VI. 21.) határozata az Ózd, Velence telep 38/2. sz. alatti bérlakás egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítására

113/2012. (VI. 21.) határozata az Ózd, Velence telep 39/1. sz. alatti bérlakás egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására

114/2012.(VI.28.) határozata „az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú, 75/2012. (V.17.) határozat módosítására