Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2012. (V. 17.) határozata Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

71/2012. (V. 17.) határozata Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározásáról

72/2012. (V. 17.) határozata KEOP pályázat benyújtásáról a Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítéséhez

73/2012.(V.17.) határozata az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

74/2012.(V.17.) határozata alapítványok támogatásának jóváhagyásáról

75/2012. (V.17.) határozata az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

76/2012. (V.17.) határozata az Ózdi Művelődési Intézmények Ózd, Gyár út 4. szám alatti épületében "Mizerák István terem" kialakításáról és elnevezéséről

77/2012. (V. 17.) határozata a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésére az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ négy osztályában

78/2012. (V. 17.) határozata közoktatási intézmények átszervezéséről

79/2012. (V. 17.) határozata Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről

80/2012. (V. 17.) határozata a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

81/2012. (V. 17.) határozata Ózd Város Önkormányzatának az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvánnyal közös pályázat benyújtásáról

82/2012. (V. 17.) határozata az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához megvalósulási tanulmány elkészítéséről

83/2012.(V.17.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról

84/2012.(V.17.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról

85/2012.(V.17.) határozata az Ózdi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról

86/2012. (V.17.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről készült  beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás jóváhagyásáról

87/2012.(V.17.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról

88/2012.(V.17.) határozata az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról

89/2012.(V.17.) határozata az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

90/2012.(V.17.) határozata az Ózdi Távhő Kft. 2012/2013. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

91/2012.(V.17.) határozata az Ózdi Távhő Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról