Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2012. (IV. 26.) határozata az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben végzett munkájáról szóló beszámolóról

52/2012. (IV. 26.) határozata számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes átadásáról

53/2012. (IV. 26.) határozata Ózd Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról

54/2012. (IV.26.) határozata a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásáról

55/2012. (IV.26.) határozata az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között megkötendő távhőszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésről

56/2012. (IV.26.) határozata az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014. jelű pályázat támogatási szerződéséhez alapítói hozzájárulás megadásáról, illetve biztosíték adásáról

57/2012. (IV.26.) határozata a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadásáról

58/2012. (IV.26.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

59/2012. (IV. 26.) határozata Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozataláról szóló 9/2012.(II.16.) határozat módosításáról

60/2012. (IV.26.) határozata az Újváros téri orvosi rendelő épületének felújításához

61/2012. (IV.26.) határozata az Ózd, Lehel vezér út 5/B. fsz. 3. alatti, 8159/A/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálásáról

62/2012. (IV.26.) határozata „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról

63/2012. (IV.26.) határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

64/2012.(IV.26.) határozata alapítványok támogatásának jóváhagyásáról

65/2012. (IV. 26.) határozata alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2012. évi támogatásról

66/2012. (IV.26.) határozata határozott idejű bérleti szerződés megkötéséről a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

67/2012. (IV.26.) határozata tagi kölcsön nyújtásáról az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

68/2012. (IV.26.) határozata EU-s támogatások felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz történő csatlakozásról

69/2012.( IV. 26.) határozata a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló elfogadásáról