Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

20/2012. (III.22.) határozata a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról

21/2012. (III.22.) határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


1. melléklet a 22/2012. (III.22.) határozathoz23/2012. (III.22.) határozata a z Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

24/2012. (III. 22.) határozata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással megvalósítandó szennyvízelvezetés terveinek módosítására

25/2012. (III.22.) határozata a KEOP-1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII.28.) KH határozat módosításáról, valamint a beruházással létrejött vagyon üzemeltetésbe adására

26/2012.(III.22.) határozata a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatról

27/2012.(III.22.) határozata alapítványok támogatásának jóváhagyásáról

28/2012. (III.22.) határozata lakásfenntartási támogatás keretében adott tüzelőanyagok beváltása érdekében indult pályázati eljárás lezárására

29/2012.(III.22.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

30/2012. (III. 22.) határozata a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosításáról

31/2012. (III.22.) határozata az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke-telepi „Kispiac” fejlesztéséről

32/2012. (III.22.) határozata pályázat benyújtásáról a - TÁMOP 5.3.6-11/1. kódszámú - Komplex telep-program című pályázati felhívásra

33/2012.(III.22.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 29. sz. alatti lakáscélú ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésről

34/2012. (III.22.) határozata a 2012. évi városi imázs keret felosztásáról

35/2012. (III.22.) határozata a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok keret felosztásáról

36/2012. (III. 22.) határozata közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról

37/2012.(III.22.) határozata Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről

38/2012. (III. 22.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázatról

39/2012. (III. 22.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat megtételéről

40/2012.(III. 22.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

41/2012. (III. 22.) határozata a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről

42/2012. (III.29.) határozata az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról, illetve forgalomszervezési változtatások jóváhagyásáról

43/2012. (III. 29.) határozata az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

44/2012. (III. 29.) határozata a 220/2011. (VII.28) határozat 2. pontjának módosításáról

45/2012. (III. 29.) határozata az MFB „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belüli hitelfelvételről

46/2012. (III. 29.) határozata üzemeltetési szerződés megkötéséről az Ózdi Vízmű Kft-vel

47/2012. (III. 29.) határozata a 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása az Újváros Téri Óvoda épületében a nyílászárók cseréjéről

48/2012. (III. 29.) határozata a 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása a Vasvár Úti Általános Iskola tornatermének felújításáról

49/2012. (III. 29.) határozata a 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján támogatási igény benyújtása a közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről

50/2012. (III.29.) határozata alapítvány székhelyhasználatának jóváhagyásáról