Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2012.(II.16.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról
6/2012.(II.16.) határozata a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről
7/2012. (II.16.) határozata az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításáról
8/2012.(II.16.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi üzleti tervének elfogadásáról
9/2012. (II. 16.) határozata az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozataláról
10/2012. (II.16.) határozata az alapítványok támogatásának jóváhagyásáról
11/2012. (II.16.) határozata az Ózd, Piac útra telepített 2 db sebességmérő berendezés térítésmentes átvételéről
12/2012.(II.26.) határozata a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
13/2012. (II.16.) határozata az önkormányzati részvételről komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci telep-programban
14/2012. (II.16.) határozata a Sajó – Rima EGTC alapításában történő önkormányzati részvételről
15/2012. (II. 16.) határozata az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
16/2012. (II.16. ) határozata az Ózd belterületi Mekcsey út 64. szám alatti 3621 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
17/2012. (II.16. ) határozata az Ózd, Dózsa György út 22. szám alatti, 3695 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó cserekérelem elfogadásáról
18/2012. (II. 16.) határozata az Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
19/2012. (II.16.) határozata az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi portszervezetek támogatásának pályázati kiírásáról