Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012. (I. 26.) határozata a 220/2011. (VII. 28.) KH határozat módosításáról
2/2012. (I. 26.) határozata az Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának elkészítéséről
3/2012. (I. 26.) határozata az Ózd, Kajla völgy 0604 hrsz-ú mezőgazdasági út fejlesztéséről Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásának igénybevételével
4/2012. (I. 26.) határozata az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról