Segítő szervezetek

Jóléti Szolgálat a Munkanélküliekért Alapítvány

3600 Ózd, Nagyamerika u. 22.
Tel./fax: 06/30-464-7317
Vezetője: Győri Andrea
Célja: A romák képzésbe, oktatásba, felzárkóztató programokba való bevonása, cigány vállalkozások elindítása, segítése, roma értelmiség kinevelése. Információs, tanácsadó szolgálat működtetése, konfliktus és válságkezelés.

Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély-szolgálatok Országos Szövetségének Ózdi Szolgálata

3600 Ózd, Árpád vezér út 29. (Civil Ház)
Tel.: 48/473-153
Vezetője: Balogh Edina
Célja: Szakmai együttműködés szervezeti kereteinek biztosítása, szakmai útmutatás, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiéniás és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, esetkísérés, érdekképviselet.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ózdi Csoportja

3600 Ózd, Alkotmány u. 5.
Tel./fax: 48/471-730
Kapcsolattartó: Papp Béláné
Célja: Szociálisan hátrányos helyzetűek segítése.

Magyar Vöröskereszt Ózdi Területi Szervezete

3600 Ózd, Árpád vezér út 29. (Civil Ház)
Tel.: 48/470-269, 20/327-9428
Vezetője: Barta Gáborné
Célja: Véradásszervezés, adományok kezelése. Elsősegély vizsgáztatás. Külön megállapodás alapján az ÁNTSZ-szel közösen élelmiszerrel dolgozó alkalmazottak és vállalkozók élelmiszer-higiéniai vizsgáztatása. Szociális árusítás.

Magyar Vöröskereszt Táblai Alapszervezete

3600 Ózd, Kőalja u. 137.
Vezetője: Dr. Barabás Enikő
Célja: Az egyedül élő idősek, csonka családok támogatása.

Magyarországi Vidéki Szabadkeresztyén Gyülekezete

3600 Ózd, Szövetkezeti u. 16.
Tel.: 48/475-574
Vezetője: Tugyi János
Célja: A kisebbségi és hátrányos helyzetűek szociális megsegítése.

Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

3600 Ózd, József A. u. 3.
Tel./fax: 48/574-172, 20/482-3300
Vezetője: Tóth Veronika
Célja: Drogprevenció, felvilágosítás, tanácsadás.

Ózdi Krízis Alapítvány

3600 Ózd, Petőfi u. 10.
Tel./fax: 48/477-960
Vezetője: Nyerges Tibor
Célja: A családsegítő szolgálat szakmai munkájának segítése.