Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

 

1. Ózd város helye és szerepe a városhálózatban
2. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés
3. A városrészek területi megközelítésű elemzése
4. A város stratégiája
5. Antiszegregációs terv
5.1. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi koncentrációjáról a város egészének tekintetében
5.2. A roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, telepek, telepszerű képződmények helyzetének elemzése
5.3. Antiszegregációs program
6. Akcióterületek kijelölése
7. A stratégia megvalósíthatósága
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET